A feln?tt lakosság többségének fontos a gyógyszertári környezet


Az értékesítési csatornák körének b?vítése nem hatott a fogyasztókra. A patikán kívüli árusítás mindössze a lakosság 3%-ánál jelentett változást, leginkább a magas státuszú, budapesti, fiatal férfiaknál, derül ki a Szonda Ipsos legfrissebb felméréséb?l.


Vannak, akik gyakran váltogatják a készítményeket, ?k els?sorban hirdetésekb?l, ismer?st?l, családtagtól szereznek tudomást a gyógyszerekr?l, és a mellékhatásokról is a sz?k környezetükt?l, esetleg az internetr?l tájékozódnak. Nyitottak a patikán kívüli vásárlásra, vagyis ?k veszik meg leginkább a benzinkúton, drogériában és hipermarketekben azt, amire szükségük van.

Gyakran vásárolnak egészségpénztári számlára és többet költenek az utóbbi id?ben. Vannak, akik mindig ugyanazt a már jól ismert márkát választják. Szakember (orvos, gyógyszerész) javaslata alapján vásárolnak és a mellékhatásokról is t?lük tájékozódnak. Ezek a válaszadók a vény nélkül kapható gyógyszerek esetén is ragaszkodnak a patikához. Rájuk nem jellemz? az egészségpénztári vásárlás és nem költenek többet az utóbbi id?ben sem gyógyszerekre. Olyanok is akadnak, akik ha nem is gyakran, de váltogatják a készítményeket. A gyógyszerekkel kapcsolatban fontos információforrás számukra a saját családjuk és a szedéssel kapcsolatos el?írásokat gyakran mell?zik. Mérsékelten nyitottak a patikán kívüli vásárlásra, az alternatív helyek közül a hipermarketekben történ? beszerzéssel élnek a leginkább. ?k az átlagosnál gyakrabban vásárolnak OTC termékeket az ismer?sük egészségpénztári kártyájával/nevére és többségük nem is kíván alanyi jogon élni a közeljöv?ben ezzel a lehet?séggel. Közülük, akik többet költenek, azzal indokolják, hogy szívesebben választják az öngyógyítást, akik pedig kevesebbet, ?k éppen fordítva: inkább orvoshoz fordulnak és bízzák magukat vényköteles gyógyszerekre ? derül ki a Business Superbrands-díjas Szonda Ipsos legfrissebb felméréséb?l, amelyben az internetez?kre reprezentatív mintán kérdezett OTC vásárlókat online panel segítségével.

Az OTC termékek piaca ? a 2006-ban elfogadott gyógyszerellátásról szóló törvény hatására, amelynek köszönhet?en lehet?vé vált a recept nélkül kapható gyógyszerek patikán kívüli árusítása ? átalakult az elmúlt években. Szintén változást hozott a Cafeteria-rendszer terjedésével egyre inkább el?térbe kerül? egészségpénztári tagság. Az egészségpénztáron keresztül lehet?ség nyílik többek között gyógyszerek vásárlására is. Mivel a pénztárhoz befizetett összegek után adókedvezmények járnak, ez egyre népszer?bb a lakosság körében. A Szonda Ipsos arra kereste a választ, hogy a piacon bekövetkezett változások hatottak-e valamilyen formában a vásárlókra.

Az internet hozzáféréssel rendelkez? feln?tt lakosság a vártnál jóval nagyobb arányban (90%) nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen szokott OTC termékeket ? beleértve a különböz? vitaminkészítményeket és étrend-kiegészít?ket ? vásárolni. Fájdalom- és lázcsillapításra a válaszadók 84%-a; nátha, influenza, köhögés, torokfájás tüneti kezelésére pedig 77%-a vásárolt az elmúlt fél évben nem vényköteles termékeket. Az immunrendszer er?sítésére, vagy a megnövekedett energiaszükséglet miatt a fogyasztók kevesebb, mint fele (46%) vásárolt ilyen jelleg? készítményeket.

Az adagolásról és a mellékhatásokról a legtöbben (86%) a betegtájékoztatóról szereznek tudomást. Az átlagosnál nagyobb arányban fordulnak szakemberhez (orvoshoz, gyógyszerészhez) az id?sebb, f?városi, alacsony státuszú válaszadók, az átlagosnál nagyobb arányban hívják segítségül az internetet a magas státuszúak, és az átlagosnál nagyobb arányban kérdezik ismer?seiket a f?városi, gyermektelen, középosztálybeli fiatalok. Az utasítások betartásával kapcsolatban 58% válaszolt határozott, 41% általában igennel, míg 1% nem köti magát az el?írásokhoz.

A feln?tt lakosság 95%-a ma is gyógyszertárban vásárolja meg az OTC készítményeket, de egy részük nyitott az alternatív megoldásokra is, melyek közül a legjellemz?bb a készítmények drogériában történ? beszerzése (37%), a hipermarketet a lakosság 12%-a, a benzinkutakat pedig 7%-uk választja.. Érdekes megállapítás, hogy minél több gyermek van egy családban, annál szívesebben vásárolnak ilyen termékeket drogériában, valószín?leg a praktikum okán. Annak ellenére, hogy a többgyermekes szegmens az átlagosnál nagyobb százalékban jelenik meg a gyógyszertáron kívüli értékesítési csatornában, ez a réteg is leginkább a patikákat választja. A feln?tt lakosság nagyobb részének (63%) fontos a gyógyszertári környezet, 40%-uk kizárólag a patikában történ? vásárláshoz ragaszkodik OTC termékek esetén is, jellemz?en n?k, az id?sebb korosztályhoz tartozók, alacsony státuszúak. A férfiak, a fiatalabb korosztály tagjai, a gyermektelenek és a magas státuszúak számára kevésbé számít, hol vásárol, mert nincs szüksége gyógyszerész jelenlétére OTC termékek vásárlása esetén.

A vásárlást vizsgálva megállapítható, hogy az értékesítési csatornák körének b?vítése nem hatott a fogyasztókra. A patikán kívüli árusítás mindössze a lakosság 3%-ánál jelentett változást, leginkább a magas státuszú, budapesti, 30 éves kor alatti férfiak esetében.

A válaszadók egynegyede használ egészségpénztári kártyát vagy vásárol egészségpénztári számlára, akik közül minden harmadik nem a saját nevére, hanem családtagjuk, kisebb százalékban pedig ismer?sül nevére vesz vény nélkül kapható termékeket. Az egészségpénztári tagság, valamint az ilyen jelleg? kártyával vagy számlára történ? vásárlás lehet?sége nagyobb arányban hatott a fogyasztókra, mint az értékesítési csatornákkal kapcsolatos változások: 17%-ban nyilatkoztak úgy, hogy amióta tudnak élni ezzel a lehet?séggel, több OTC terméket vásárolnak.

A felmérés arra is kitért, hogy a lakosság becslése szerint változott-e az OTC készítményekkel kapcsolatos költésük a 2007-es évhez képest. A válaszadók 66%-a úgy érzi, hogy ugyanannyit, 19%-a többet, 7%-a pedig kevesebbet költ. A többet költ?k 69%-a a termékek drágulásával magyarázza a költésben bekövetkezett változásokat, de relatíve magas azoknak az aránya is, akik inkább az öngyógyítás mellett döntöttek (34%).

A feln?tt lakosság 44%-a márkah?nek vallja magát, 45%-a néha vált, míg 11%-a gyakran cseréli egyik márkát a másikra. Azoknál, akik mindig ugyanazt a márkát vásárolják, 88%-ban a jól bevált, megfelel? hatékonyságú termék a magyarázat. Jóval kevesebben hivatkoznak viszont az árra (26%), és közel ugyanennyien idegenkednek az ismeretlen termékekt?l. A márkaváltók legnagyobb arányban valamilyen küls? információ hatására váltanak, els?sorban mások termékajánlása (61%), illetve a figyelemfelkelt? reklámok, hirdetések (33%) miatt pártolnak el. A márkah?ségt?l függetlenül a termék létezésével kapcsolatban els?dleges információforrás a reklám (55%), els?sorban a többgyermekes n?k körében, 46% pedig a gyógyszerészét?l hallott róla.

Sok esetben az emberek márkah?ségét a nem tudatos tényez?k is nagymértékben befolyásolják. Az eredmények azt mutatták, hogy ezeket a tényez?ket is figyelembe véve az emberek márkától való elpártolását legnagyobb mértékben a termék beszerezhet?sége tudja befolyásolni, a lojalitáson lendíteni pedig a tartósan alacsony árak képesek a leginkább.

A márkalojalitás mozgatórugóit vizsgálva az OTC termékek fogyasztóit három csoportba sorolhatjuk:

A ?Befolyásolható reklámzabálók? ? zömében n?k, magas státuszúak, vidékiek, fiatalok, vagy változó korúak, érettségivel rendelkez? vagy diplomás emberek - gyakran váltogatják a készítményeket, els?sorban hirdetésekb?l, ismer?st?l, családtagtól szereznek tudomást a gyógyszerekr?l és a mellékhatásokról is a sz?k környezetét?l, esetleg az internetr?l tájékozódnak. Nyitottak a patikán kívüli vásárlásra, vagyis ?k veszik meg a leginkább benzinkúton, drogériában és hipermarketekben azt, amire szükségük van. Gyakran vásárolnak egészségpénztári számlára, s többet költ az utóbbi id?ben.

A ?Megingathatatlanok? ? zömében n?k, f?városi lakosok, id?sebb korosztályba tartozók, nyugdíjasok ? mindig ugyanazokat a már jól ismert márkákat választják. Szakember (orvos, gyógyszerész) javaslata alapján vásárolnak, s a mellékhatásokról is t?lük tájékozódnak. Ezek a válaszadók a vény nélkül kapható gyógyszerek esetén is ragaszkodnak a patikához. Rájuk nem jellemz? az egészségpénztári vásárlás, s nem költenek többet az utóbbi id?ben sem gyógyszerekre.

Az ?Örök elégedetlenek? ? férfiak, középosztálybeliek, vidéken él?k, 30 év alattiak - ha nem is gyakran, de váltogatják a készítményeket. A gyógyszerekkel kapcsolatban fontos információforrás számukra a saját családjuk, s a szedéssel kapcsolatos el?írásokat gyakran mell?zik. Mérsékelten nyitottak a patikán kívüli vásárlásra. Az alternatív helyek közül a hipermarketekben történ? beszerzéssel élnek a leginkább. ?k az átlagosnál gyakrabban vásárolnak OTC termékeket az ismer?sük egészségpénztári kártyájával/nevére, s többségük nem is kíván alanyi jogon élni a közeljöv?ben ezzel a lehet?séggel. Közülük, akik többet költenek, azzal indokolják, hogy szívesebben választják az öngyógyítást. Akik kevesebbet, éppen fordítva: inkább orvoshoz fordulnak és bízzák magukat vényköteles gyógyszerekre.