Alkotmányellenes a vényen feltüntetni a beteg adatait


Az alkotmánybíróság szerint elegend? lenne, ha a vényen csak a beteg TAJ száma és a BNO kód szerepelne. Így be lehetne azonosítani a beteget és a betegségét is, de ezek nem bárki, hanem csak az erre jogosultak számára biztosítanák a személyazonosság megismerhet?ségét.

http://www.mkab.hu/content/hu/frisshat/10670604.htm