Elkészült az egészségügyi bizottság ülésének jegyz?könyve


Az Országgy?lés Egészségügyi Bizottsága február 18-i ülésén foglalkozott azzal, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvénynek milyen hatásai vannak a lakossági gyógyszerellátó rendszerre. A bizottság ülésének jegyz?könyvéb?l kiderül, milyen nagy a baj.

A bizottság ülésére az Egészségügyi Minisztérium, a Gazdasági Versenyhivatal és Magyar Gyógyszerészi Kamara készített írásos el?terjesztést. Az ülésen az EüM képviseletében dr. Héjja Mária f?osztályvezet?, a GVH részér?l Torjákné Amberger Terézia irodavezet?, az MGYK-tól pedig dr. Horváth Tamás elnök tartott rövid szóbeli kiegészítést, majd válaszoltak a bizottság tagjainak kérdéseire. A jegyz?könyv teljes terjedelemben csatolva található.

egészségügyi bizottság jegyz?könyve >>