Jól vizsgázott az MGYK országos hivatala az ISO auditján


Az ISO követelményeihez képest eltérést nem tapasztaltak a MGYK országos hivatalának februári ellen?rzésekor, az irányítási rendszer összességében megfelel az audit szabványainak, nyilatkozta Horváth-Sziklai Attila.

Jól sikerült az audit annak ellenére, hogy az elmúlt két évben jelent?s szervezeti és létszámváltozások történtek a kamara országos hivatalában,  az alkalmazottak száma 14-r?l 5 f?re csökkent.  Az országos hivatal ügyviteli vezet?je elmondta az audit az MGYK gazdálkodási, ügyviteli, nyilvántartási és szervezései feladatainak ellátását vizsgálta. Megállapították, hogy a szervezet irányítási rendszerének dokumentációja megfelel a szabvány követelményeinek, s az MGYK a m?ködésével kapcsolatban megfogalmazott célok megvalósulását nyomon követi.

Az eredmények alapján az ISO követelményekhez képest eltérést nem tapasztalt, ám megfogalmazott sok javaslatot, amivel a rendszert fejleszteni lehetne. Partnerközpontúbb lett a 2008-ban folyamatosan megújított honlap, melyhez kapcsolódik egy, a tagok számára elérhet?, szakmai információs és nyilvántartási site, állapították meg az auditon. Fejlesztésre szorul ugyanakkor a megyei szervezetekkel történ? kapcsolattartást módja és szabályozottsága, az elégedettség-felmérést pedig  ki kell terjeszteni a hivatal valamennyi ügyfelére.

Van még teend? az országos és a megyei szervezetek közötti kapcsolatrendszer terén is, vannak olyan megyék, amelyekkel napi, életszer? a kapcsolat, másokkal pedig akadozik. Annak ellenére, hogy az országos hivatal bevezette az egységes tagadminisztrációs rendszert, még mindig nagyon eltér? a megyei szervezetek eljárásgyakorlata, akár egy jogszabály vagy egy nyitvatartási szolgálati rend véleményezésével kapcsolatban. ?A megyei szervezetekkel való kapcsolatrendszert, a használt kommunikációs csatornákat mindenképpen érdemes felülvizsgálni? ? hangsúlyozta Horváth-Sziklai Attila.