Országjáró körút: Debrecen


Közel ötven gyógyszerész és a meghívott vendégek részvételével tartott el?adást dr. Hankó Zoltán április 23-án Debrecenben.

A MGYK országos elnöksége és a megyei szervezetek közös szervezésében zajló országjáró körút debreceni állomásán dr. Hankó Zoltán, a kamara alelnöke tartott el?adást közel ötven gyógyszerész és a meghívott vendégek részvételével.

Az eseményt sajtótájékoztató el?zte meg, melyen a helyi médiákat is legjobban foglalkoztató kérdésr?l, a kisforgalmú patikák problémáiról, a gyógyszerellátó rendszer átstrukturálódásáról, az ellátás várható romlásáról beszélt az alelnök és Ujházi László a Hajdú-Bihar megyei szervezet elnöke. A gyógyszertárak helyzetét a két éve meghozott reformintézkedések hatásai mellett a gazdasági válság tovább rontja. A patikák id?n túli tartozása megduplázódott és sok gyógyszertár csak a nagykeresked?k kintlév?ségének ?köszönhet?en? nem ment még cs?dbe.

A sajtótájékoztató után Ujházi László nyitotta meg a rendezvényt melyen az ÁNTSZ észak alföldi regionális intézetének tiszti f?gyógyszerész asszonya és egyben az MGYT megyei alelnöke dr. Kokovay Katalin, a debreceni egyetem gyógyszerész karának dékánja prof. dr. Tósaki Árpád és a MOSZ megyei elnöke dr. Lovas Imre is jelen voltak. Köszönt?jében elmondta, hogy nagyon id?szer? volt már egy ilyen rendezvény megtartása melyen a kollégák ?els? kézb?l? értesülnek a kamara munkájáról. Közvetlenül az alelnökt?l hallhatják azt, hogy a legkisebb siker elérése is milyen sok munkát és energiát emészt fel, és mennyire nagy szükség van ehhez a háttérben egy egységes és nem fogyatkozó tagságra.

Ezt követte dr. Hankó Zoltán el?adása. Az alelnök beszélt a gyógyszerészek, a gyógyszerészet és a gyógyszertárak mai helyzetér?l, társadalmi megítélésér?l, a szakmát ért támadásokról. Elmondta, hogy ?háború van? melyhez er?s hátországra ? egy egységes és a hitét el nem veszt? gyógyszerész-társadalomra - van szükség a gyógyszerészet, a gyógyszertárak és így a gyógyszerellátás megmentése érdekében. Az el?adás után tiszti f?gyógyszerész asszony tartott rövid tájékoztatót a várható változásokról.

A rendezvény zárásaként a megyei elnök mondott néhány szót az aktualitásokról, a taglétszám, a patikák számának alakulásáról a megyében. Beszélt még a helyi médiákkal kialakított jó kapcsolat fontosságáról, a továbbképzéssel kapcsolatos tudnivalókról, a patikákban várható ellen?rzésekr?l és a 2009-es év kamarai rendezvényeir?l. (Ujházi László)