Országjáró körúton a kamara


Az országjáró körút pécsi állomásán Hankó Zoltán találkozott a gyógyszerészekkel. Az alelnök szerint különösen fontos, hogy a mai válsághelyzetben empátiával és szeretettel forduljanak a gyógyszerészek a betegek felé.

Április 3-án, Hankó Zoltán alelnök vezetésével Pécsre érkezett a kamara ?utazócsapata?. A Pátria Szállóban a szakmai események már korábban megkezd?dtek, a helyiek ?  több el?adáson után is - élénk érdekl?déssel kísérték az estébe nyúló, újabb programot.

El?ször K?hegyi Imre, Baranya megyei elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a helyi MGYT új elnöke, dr. Jakabovics Katalin köszönte meg el?djének, dr. Kócziánné dr. Földvári Klárának áldozatos munkáját.

Hankó Zoltán el?ször is a gyógyszerészi egységr?l beszélt, arról, hogy a kamara minden gyógyszerész - legyen személyi jogos, alkalmazott, kutató, orvoslátogató, dolgozzon kórházban, a közforgalmi patikában, láncpatikában vagy önállóan - képviseletét felvállalja, annál is inkább, mert az egységre talán még soha nem volt akkora szükség, mint ma.

El?adását néhány alapkérdés köré csoportosította, s az ezekre adott válaszokból kerekedett ki a hivatás jelen állapotának és a jöv?nek képe.

Az alelnök szerint a liberalizáció körülményei között az marad életben, aki alkalmazkodni tud a megváltozott körülményekhez, és meg?rzi identitását. Kiemelte: különösen fontos, hogy a mai válsághelyzetben empátiával és szeretettel forduljanak a gyógyszerészek a betegek felé.

Ez a tör?dés, a szolgáltatás min?sége jelenti azt a versenyel?nyt, amelyre - hosszú távon ? alapozni lehet a patikák létét. Hankó Zoltán hozzátette: biztató lehet, hogy az Európai Unió illetékes bizottságában egy jelentés megfogalmazta: a gyógyszertárak létesítésénél van alapja a geográfiai szabályozásnak és a gyógyszerészi kompetenciának.

A mai lehet?ségeket elemezve elmondta, hogy folynak az egyeztetések a minisztériumi apparátussal, annak ellenére, hogy az  ? a kormányzati válság közepette ? nem túl hatékony -, és a politikai szerepl?kkel is. A politikai szerepl?kkel történ? megbeszélések alapján úgy látta, hogy az er?teljes meggy?z? munkának és a szakmai javaslatok megalapozottságának köszönhet?en olyan intézkedésekre kerülhet sor (pl. az on-line elszámolás bevezetésével), amelyek következtében javulhat a patikák likviditása, és legalábbis lassulhat az ágazat helyzetének romlása. Reményt látott arra is, hogy hosszú távon vissza lehet venni valamit a liberalizáció által elvett értékekb?l, és a kamarai jogok helyreállítása is megtörténhet.

A hozzászólásokból, a beszélgetésekb?l kiderült, hogy ? a krízis ellenére- igény van a reális, tényszer?, a helyzetet a gyógyszerészek szempontjából értékel? találkozókra, fórumokra, és hogy a szakmai testülethez való tartozás, az értékvállalás, az azonos célok közösséget tudnak teremteni. (k.m.)