Öt éves a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal


A NEK ünnepi ülésén Éger Istán, az orvosi kamara elnöke beszámolt az elmúlt öt év tevékenységér?l.

Május 21-én volt öt éve, hogy Mádl Ferenc akkori köztársasági elnök megnyitójával indult útjára a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal, melynek munkájába a kamara a kezdetekt?l fogva bekapcsolódott. A jubileumi ülésre az MTA épületében került sor, a köszönt?t ezúttal is Mádl Ferenc volt köztársasági elnök mondta. Ezt követ?en dr. Éger István MOK elnök a kerekasztal titkára részletesen beszámolt az elmúlt öt év tevékenységér?l. A kormánypártok és a kormány a kerekasztal munkájában nem vettek részt s ez az eredményességet is behatárolta, ugyanakkor a kerekasztal m?ködése sikeresnek tekinthet?, mert több alkalommal is hozzájárult egyes politikai döntések korrigálásához (pl. több biztosítós modell), illetve az egészségügy minden területén feltárta az anomáliákat és a teend?ket is. Éger István beszámolójában kitért arra is, hogy a kerekasztal számos alkalommal foglalkozott a gyógyszerészet helyzetével és a megállapításai ma is érvényesek. A kerekasztal az MGYK jelen lév? képvisel?inek kérésére a soron következ? ülésén újra foglalkozik a gyógyszerészettel, különös tekintettel az Európai Unió bíróságának május 19-i döntésére. Az ünnepi ülésen a kamarát dr. Horváth Tamás elnök és dr. Hankó Zoltán alelnök képviselte.

 

Határozat

A Nemzeti Egészségügy Kerekasztal következ? id?szakra vonatkozó tevékenységének terve

Aktív szerepvállalás az egészségkultúra egészére kiterjed? egészségpolitika kialakításában és végrehajtásában. Részvétel az új demokratikus társadalmi szerz?dés létrehozásában.

- A korcsoportos egészségi szükségletek feltárásának és az egészségi szükségletek kielégítésének támogatása,

- az egészségi szükségletek ? egészségügyi ellátás ? er?források, m?ködési feltételek dinamikus egyensúlyát létrehozó intézményes feltételek kialakításában való kezdeményez?, javaslattev?, döntésértékel? részvétel.

Közrem?ködés az egészségügy rendszerében eddig okozott károk felszámolásában, a hazánk jöv?képét meghatározó és felépít? politikát támogató tervezési rendszer és az egészségpolitikát megvalósító tervezés elemeinek kialakításában és megvalósításában. (A Nemzeti Egészségügyi Kerekasztal 5 éves munkája ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy az emberközpontú egészségpolitika önmagában nem valósítható meg, csak az emberközpontú, alkotó er?ket felszabadító közpolitika egyik fontos, harmonikus elemeként, a többiszakpolitikával ? kultúrával ? együtt.)

Mindennek kiinduló lépése a korábban közzétett ?A társadalmi egészségbiztosítás intézményének meghatározásáról és fejlesztésének feladatairól? szóló Országgy?lési Határozati javaslat megtárgyalása, társadalmi közmegegyezés szint? elfogadtatása, mivel ez körvonalazza a jelenleg hiányzó intézményesített egészségpolitikát, majd a NEK ? és számos szakmai és civil szervezet által is ? támogatott, és korábban a Parlamentnek több alkalommal sikertelenül benyújtott ?A társadalmi egészségbiztosítás ellátásairól? cím? törvényjavaslat tárgyalása és törvényre emelése.

Budapest, 2009. május 21.

Kapcsolódó dokumentum >>