Patikaverseny: jól járhatnak a vásárlók


Csak úgy tarthatják meg vev?iket a gyógyszertárak, ha kihasználják f? versenyel?nyüket, a szakmai tájékoztatás képességét - állapította meg a Mystery Visit Kft. 4400 patikai próbavásárlás tapasztalatát összegez? tanulmánya.

A gyógyszerpiac és ennek következtében a patikai versenykörnyezet az utóbbi években jelent?s változásokon ment át. A patikanyitás liberalizációjával és a vény nélkül kapható gyógyszerek patikán kívüli forgalmazásának 2006 óta érvényben lév? lehet?ségével a korábbinál sokkal kiélezettebb verseny jött létre, amely megmutatkozik a patikaláncok számának növekedésében is.

A betegek egyre tájékozottabbak, tudatosabbak, vagyis a preferenciáiknak megfelel?en választanak mind készítményt, mind gyógyszertárat. A gyógyszertárak mindezen változások közepette igyekeznek megtartani eddigi el?nyeiket és újabbakat felmutatni az új árusítóhelyekkel szemben.

Új szolgáltatások, hiányos tájékoztatás

4400 patikai próbavásárlás tapasztalatait összegezve a Mystery Visit tanulmánya megállapítja, hogy a gyógyszertárak versenyében is meger?södött a vev?- és eladásorientált szemlélet, el?térbe kerültek a vev?k kényelmét kiszolgáló, valamint eladásösztönz? szempontok. A betegtájékoztatás szakmai tartalmában viszont annak ellenére vannak hiányosságok, hogy ez a f? el?nye a patikáknak a nem vényköteles termékeket forgalmazó benzinkutakkal, drogériákkal szemben.

A piackutató cég próbavásárlói egyre nagyobb számban találkoznak olyan gyógyszerésszel a patikában, akik igyekeznek a betegek igényeit teljes kör?en felmérni, de a több ezer próbavásárlás eredményeit figyelembe véve a beteg problémájától függ?en (pl. fejfájás, megfázás tünetei) 28,6 és 66,6 százalék között van azon gyógyszerészek aránya, akik nem kérdeznek semmit a patikában érdekl?d? betegt?l. A kérdések hiánya - vagyis az igények pontos felmérésének elmaradása - gátolja a pontos tájékoztatást és a szakszer? termékajánlást.

Annak ellenére, hogy a patika még mindig az egyik legf?bb információs csatorna a beteg és a gyógyszerforgalmazók között, a gyógyszerész pedig a leghitelesebb információforrás a betegek számára, ha nem történik jelent?s változás a szakmai tájékoztatás terén, a vev?szerzési harcban nagy valószín?séggel fogyasztókat fognak veszíteni. A vásárlónak ugyanis mindegy lesz, hogy egy gyógyszertárban, vagy pedig drogériában, benzinkútnál, esetleg hipermarketben szerzi-e be a nem vényköteles készítményt.