Szakképzés gyógyszerészeknek


A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar felvételt hirdet szakgyógyszerész-képzésre.

 

Jelentkezni lehet a 2009/2010. tanévre az egészségügyi miniszter által meghatározott államilag finanszírozott (14 f?) és költségtérítéses (99 f?) keretszámra. A szakképzés id?tartama 36 hónap, amely 24 hónap id?tartamú törzsképzési és 12 hónap id?tartamú speciális képzési programot foglal magában.

A költségtérítés díja: 25.000.- Ft/hó

A jelentkezési lapok postára adásának határideje: 2009. július 17.

Postai cím: Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar

Dékáni Hivatal Szak- és Továbbképzési Csoport

1085 Budapest Üll?i út 26.

T: 266-8411

A rendszerbevételi kérelmek elbírálása a Kar Rendszerbevételi Szabályzata alapján történik.

A képzésre gyógyszerészi oklevéllel rendelkez?k jelentkezhetnek.

A jelentkezési laphoz az alábbi dokumentumokat kell mellékelni:

?        Gyógyszerészi oklevél fénymásolata 2 példányban

?        Többletpontokra vonatkozó igazolások fénymásolatai (megszerzett PhD- fokozat, TDK-konferencia helyezései, rektori pályázaton elért helyezés, el?adás szakmai fórumokon, Dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány pályázatán elért  helyezés, tudományos közlemény impakt faktoros lapban, egyéb tudományos közlemény, a gyógyszerészi oklevél megszerzéséhez el?írtakon kívüli további nyelvvizsga)

?        A graduális képzésben folytatott tanulmányokról kiállított leckekönyvének  fénymásolata 1 példányban (a szigorlati jegyek igazolására, a pontszámításhoz)

?        3 vagy több éves szakmai gyakorlattal rendelkez? gyógyszerészek esetén a gyakorlat munkáltató által történ? igazolása

?        Önéletrajz

?          Saját névre megcímzett, a hatályos postai díjszabásnak megfelel?en felbélyegzett, kis alakú válaszboríték

Tájékoztatjuk az érdekl?d?ket, hogy az52/2003. (VIII. 22.) ESzCsM rendelet 5. §-a szerint aki a továbbképzési id?szak alatt szakképesítést szerez, annak a szakképzés megszerzéséhez szükséges, külön jogszabályban meghatározott id?re évente 50 továbbképzési pontot - továbbképzési program teljesítése nélkül - el kell ismerni.

A jelentkezési lap és a megjelölhet? szakirányok listája a www.gytk.sote.hu honlapról letölthet?.