Így kerek a történet ...


MR1 Kossuth rádió 180 perc 2008.11.06

07:18
Mv.: Bezárás fenyegeti a kisebb gyógyszertárakat, változatlanul ezt állítja a Gyógyszerész Kamara. Újabb ötletként most kártya naptárakon próbálják felhívni a figyelmet a problémáikra. A Versenyhivatal szerint azonban a liberalizáció meghozta az eredményt, több patika m?ködik és javult a tájékoztatás is. Gazdagh Bernadett.

R.: Országszerte 1000 patikában osztanak kártyanaptárt betegeknek ?A kormány tehetne ellene? felirattal. A Magyar gyógyszerészi Kamara ezzel hívja fel a figyelmet a gyógyszertárak problémáira. Úgy látják ugyanis, hogy a patikaliberalizáció miatt, vagyis például a patikalétesítés feltételeinek feloldása, a gyógyszertáron kívüli árusítás és az olcsóbb gyógyszerrel való kötelez? helyettesítés következtében az elmúlt két évben meggyengültek a családi kisvállalkozásként m?köd? gyógyszertárak. A multinacionális patikaláncok miatt pedig be is zárhatnak. Azt próbáltam kideríteni, eddig pontosan hány gyógyszertár zárt be az említett okok miatt? El?ször Horváth Tamást, a gyógyszerész kamara elnökét kérdeztem, aki szerint módosítani kell a patika törvényt, mert több fontos dolog sem került bele.

Horváth Tamás: Nem kerültek bele azok a pontok, amik arról szólnak, hogy az állami felügyelet fönnmaradjon 2010 után is a gyógyszertár-létesítés fölött, nem kerül bele az, hogy a létesítési szabályok úgy változzanak, hogy csak valódi többletszolgáltatással, például 24 órás nyitva tartással lehessen bárhol gyógyszertárat nyitni. Nem kerültek bele azok a módosítások, amelyek a tulajdonosi kört szabályozták volna, s megakadályozták volna, hogy itt off-shore cégek és multinacionális cégek gyógyszertárláncokat hozzanak létre és m?ködtessenek az országban.

R.: Melyek ezek a multinacionális hálózatok?

Horváth Tamás: Van olyan, amelyik Magyarországon még nincs jelen és több hír van arra nézve, hogy szándékozik megjelenni. Ez..

R.: De még nincs itt nálunk.

Horváth Tamás: Még nincs.

R.: A szakmai érdekképviseletek tehát attól tartanak, hogy megfelel? szabályozás hiányában tömegesen fognak külföldi off-shore cégek és multi láncok gyógyszertárakat létre hozni. Az adatok ennek ellentmondanak. Összesen 2302 patika m?ködik az országban. Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint 2007. óta több mint 200 új patikát hoztak létre, ebb?l 25-öt külföldi tulajdonos, 70-et hálózatban, a többit pedig magánszemély. A Gazdasági Versenyhivatal vizsgálata szerint jól jártak a fogyasztók, vagyis a betegek a patikai piacnyitással ? Mondta Mihálovics András, a hivatal szóviv?je.

Mihálovics András: Például a forgalmas helyeken megjelentek a patikák. Tehát mindenki számára elérhet?bbé vált a szolgáltatás. Illetve például a mi tapasztalataink szerint másfélszeresre hosszabbodott a nyitva tartás ideje. A választék is b?vült, egyre több helyen lehet kiegészít? szolgáltatásokat igénybe venni. Például vérnyomás- vércukorszint mérést, satöbbi, satöbbi. És örvendetes tény az is, hogy az árverseny is megjelent a piacon, amire eddig nem volt példa. A láncoktól a patikapiacon sem kell félni. ?k nyilván meg fogják találni a maguk vásárlói körét. Ámde nyilvánvaló, hogy egy kis patika is, hogyha olyan szolgáltatásokat tud nyújtani az ? ügyfeleinek, amit ezek a nagy láncok soha az életben nem tudnak, akkor, én azt gondolom, hogy hosszú távon az ? fennmaradása sem lehet kétséges.

R.: A betegeket érint? el?nyös változásokat a patikusok is elismerik, de ezek nem minden gyógyszertárat érintenek ? folytatta a gyógyszerész kamara elnöke, Horváth Tamás. S?t, 700-800 patika m?ködik veszteségesen az országban.

Horváth Tamás: Azoknál a patikáknál, amelyek m?köd?képtelenek lesznek, vagy már azok, oda nem fognak gyógyszertárakat létesíteni. Az lesz az egyetlen lehet?sége az ott lakónak, hogy majd elutazik 10-15 kilométere, a legközelebbi városba vagy Tescoba, ahol nyílt egy ilyen gyógyszertár.

R.: Megkérdeztem, hány olyan település van, ahol patikabezárás mia a helyieknek több órát kell utazni, hogy kiváltassák a gyógyszereiket. Csak egy nevet kaptam a kamarától, a Veszprém megyei Magyargencs nev? falut. Felhívtam tehát egy ott él?t, mit szólnak hozzá?

magyargencsi lakos: Nem. Van itt patika. Nem tudok róla, hogy bezárt volna. Posta is van, háziorvos is itt lakik. 25 kilométerre vagyunk Pápától, az a legközelebbi. Három falut lát el a patika. H?gyészbe úgy viszik át innét a gyógyszert, úgyhogy az id?seknek nem kell átjönni. Békáson ott szintén ott ugye a háziorvos, ? viszi, vagy a felesége Mihályházáról.

R.: Arról, hogy a patikát bezárnák, az önkormányzatnál sem tudtak. A gyógyszerész kamara szerint tehát 60-70 patika zárt be. Megkérdeztem az ÁNTSZ-t is. Az adataik szerint az elmúlt két évben 56 gyógyszertár zárt be és több mint 200 nyílt meg. Ellátatlan terület pedig nincs, mert akinek kell, például a falugondnoki szolgálat elviszi a gyógyszereket.

08:53
M?sorvezet?: És mosta 180 perc legvégén tisztázunk egy másik ügyet is. Ma reggel már szóltunk arról, hogy bezárás fenyegeti a kisebb gyógyszertárakat, volt egy példánk, úgy tudtuk, hogy a magyargencsi patika is bezár, tudósítónk beszélt a helyi önkormányzat illetékesével, s?t, helybéli lakossal is, aki azt mondta, hogy ?k bizony nem tudnak arról, hogy bezár a patika, viszont az összeállítás után jelentkezett a magyargencsi patika vezet?je, Süle Lászlóné, aki itt van a vonalban. Jó reggelt kívánok!

Süle Lászlóné: Jó reggelt kívánok!

M?sorvezet?: Ön pedig azt mondja, hogy de, igaz a hír és bezár a magyargencsi patika. Hogyhogy err?l a helyiek nem tudnak, nem tájékozottak egyel?re, úgy t?nik.

Süle Lászlóné: December 31-ével szeretném bezárni a patikámat, egyel?re, hát, vannak, akik már tudnak róla, még mindenki nem, még most indult el ez a folyamat.

M?sorvezet?: Ez a rövid beszélgetés talán arra jó, hogy rávilágítsunk arra, hogy miért kellene önnek megsz?ntetnie a patikát? Tehát eddig rentábilisan m?ködött, most mi történt, hogy nem tudja m?ködtetni?

Süle Lászlóné: Hát, kb. már egy éve nem rentábilis a patika. Egy évig halogattam ezt a döntést és most sajnos rákényszerültem.

M?sorvezet?: De mi történt, mert nyilván nem kevesebb a beteg?

Süle Lászlóné: A lakosság száma is fogy, azonkívül a kormány gyógyszer-gazdaságossági politikája sajnos ezt hozta.

M?sorvezet?: Merthogy? Mi az, ami ez ügyben erre a lépésre készteti

Süle Lászlóné: Hát, az orvosok az olcsóbb gyógyszert írják fel? és a nyugdíjasoknak pedig egyre kevesebb a pénzük arra, hogy kiváltsák a felírt gyógyszereket.

M?sorvezet?: De nem így van rendjén, hogy az orvos az olcsóbb gyógyszert írja fel?

Süle Lászlóné: Hát, biztos, hogy így van rendjén, de a patika sajnos kisebb jövedelemb?l nem tud megélni, nem tudom tovább fenntartani.

M?sorvezet?: Mekkora a vesztesége, az elmúlt egy évben mekkora veszteség gy?lt össze?

Süle Lászlóné: Hát, egyel?re pont a nullán vagyok, azért kellett most meghoznom a döntést, egy éve stagnál adolog.

***