A kamara elnöke a rendészeti minisztert?l kéri a patikák védelmét


Horváth Tamás elnök levélben kérte Draskovics Tibort, hogy szolgálati és ügyeleti id?ben a patikák miel?bb kapjanak kiemelt figyelmet és védelmet.

Az elmúlt másfél hónapban aggasztó tendencia figyelhet? meg a patikákat ért támadások terén, december 30-a óta négy patikát raboltak ki. December 30-án Kispesten,  január 20-án Pilisvörösvárott fenyegették meg fegyverrel az ott dolgozókat, a bevétel átadására kényszerítve ?ket. Február 10-én Veszprémben egy gyógyszertár patikusát kényszerítette egy húsz-harminc év közötti fiatalember fegyvernek látszó tárggyal a bevétel átadására. Ugyanaznap kiraboltak egy patikát Budapesten is, a II. kerületi Máriaremetei úton. Itt is egy fegyvernek látszó tárggyal pénzt követelt és kapott a támadó a patika alkalmazottjától.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke január 22-én levélben kérte az országos és a budapesti rend?rf?kapitányt: intézkedjenek annak érdekében, hogy szolgálati és ügyeleti id?ben a patikák kapjanak kiemelt figyelmet és védelmet. Az írásos megkeresésre mind a mai napig nem érkezett válasz, és nem érzékelhet? a kért intézkedés életbe léptetése sem.

Az egyre er?sebben érzékelhet? gazdasági válság ugyanakkor szakért?k szerint a b?ncselekmények elszaporodásához vezet, már nem csak a milliós tételekért, hanem akár pár százezer forintért is fegyvert ragadnak a b?nöz?k. A rövid id?n belül négy patikát ért rablótámadás aggasztó tendenciát mutat, fél?, hogy már elindult egy láncreakció, és újabb támadásokat érhetik majd a gyógyszertárakat.

Éppen ezért Horváth Tamás elnök, február 11-én levelet írt a rendészeti miniszternek, amelyben felhívta a figyelmét arra, hogy a gyógyszertár közegészségügyi intézmény, dolgozói egészségügyi közfeladatot ellátó személyek. Elfogadhatatlan, hogy az ott dolgozó gyógyszerészek és asszisztensek nem csak a gyógyszertár bevételét, hanem életüket is kockáztatják, miközben éppen valakinek gyógyszert expediálnak, vagy egészségügyi szaktanácsot adnak.

Jelezte ugyanakkor, hogy a gyógyszertárak többsége jelen gazdasági helyzetében nem tud biztonsági ?röket, technikai rendszereket megfizetni. Így azok, akik a gyógyszertárban dolgoznak csak a magyar rend?rség szakértelmére és védelmére számíthatunk.

"Kérem Önt, intézkedjen annak érdekében, hogy a szolgálati és ügyeleti id?ben a patikák miel?bb kapjanak kiemelt figyelmet és védelmet. Kérem továbbá, hogy a nyilvánosság számára tegyék egyértelm?vé, hogy a gyógyszertári rablások kiemelt súlyúak, hiszen a vagyon elleni b?ncselekményen túl egészségügyi közfeladatot ellátó személyt támadnak és a gyógyszertárban tartózkodó betegek testi épségét és biztonságát is veszélyeztetik" - áll a rendészeti miniszternek intézett levélben.