A Magyar Gyógyszerészi Kamara közleménye


A Magyar Gyógyszerészi Kamara köszöni, hogy a Fidesz tegnap közleményben állt ki a válsághelyzetben lev? gyógyszerészek mellett.

A kamara tovább tárgyal a párttal annak érdekében, hogy a gyógyszergazdaságossági törvény módosításakor a jogszabályba beépüljenek azok a kamarai javaslatok, melyeket az egészségügyi tárca nem vett figyelembe, korábbi ígéretei ellenére.

A kamara ugyanakkor kész arra, hogy érdemi egyeztetés lehet?sége és a tárca részér?l mandátummal rendelkez? tárgyalópartner kijelölése esetén folytassa az Egészségügyi Minisztériummal azokat a tárgyalásokat, amelyeket a tárca szeptemberben egyoldalúan szakított meg, s amelyek folytatása mellett tegnap közleményben kötelezte el magát.

A kamara várja a minisztérium javaslatát az egyeztetés konkrét id?pontjára vonatkozóan.

A kamara ezzel egyid?ben folytatja el?készületeit a gyógyszerellátás - a betegek széles körét érint? - valós problémáinak bemutatására a nyilvánosság számára. Párhuzamosan társszervezeteivel együtt közösen készül az október 28-ra meghirdetett gyógyszerészi nagygy?lésre.


Horváth Tamás, az MGYK elnöke