Ártámogatási F?osztály az OEP-nél


Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) bels? m?ködési szervezete 2009. január 1-jével átalakult.

Az átalakulás nyomán a korábbi Egyedi Méltányossági Ügyek F?osztály, a Gyógyszerügyi F?osztály, valamint a Gyógyászati Segédeszköz és Gyógyfürd? F?osztály integrált szervezeti keretben, egy f?osztályként m?ködik tovább, amelynek neve: Ártámogatási F?osztály (ÁTFO).

A kérelmeiket, egyéb megkeresésket a jöv?ben az Ártámogatási F?osztályon dr. Molnár Márk Péter f?osztályvezet?nek kell címezni:

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Ártámogatási F?osztály
1139 Budapest, XIII. Váci út 73/A

Tel.: (06 1) 298 2458
Fax: (06 1) 298 2457