Az E-jelentés bevezetésének lehet?sége, fejlesztései


Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) célul t?zte ki, hogy lehet?vé teszi partnerei (köztük a patikák) számára az OEP részére megküldend? jelentések és adatszolgáltatások elektronikus úton történ? továbbítását, kialakítja az elektronikus adatszolgáltatási rendszer alapjait.

Kifejezett törekvés, hogy az érintettek adottságaihoz és igényeihez illeszthet? informatikai rendszer kerüljön kialakításra, továbbá hogy a jelentési kötelezettségeknek a jelenlegi helyzethez képest gyorsabban, hitelesebben, magasabb biztonsági szinten, kontrollálhatóbb módon tehessenek eleget. A fejlesztés kizárólag csak az adattovábbítás módjának korszer?sítésére terjed ki, sem az elszámolások gyakorisága, sem a finanszírozás felgyorsítására nem alkalmas. Az utóbb említett kérdések kizárólag jogszabályi módosítások után lehetségesek.

Az új rendszer kialakítása feladatot ró a rendszergazdákra is, akiknek illeszteni kell majd elszámoló szoftvereiket az új adatküldési rendszerhez,oly módon hogy a patikákban az minél egyszer?bb legyen,ne okozzon plussz feladatokat a gyógyszerészek számára.

A kamara kérte, a bevezetés el?tt, legyen lehet?ség az új rendszert minden rendszergazda programjával tesztelni, és a kiértékelést követ?en kizárólag a megnyugtató tapasztalatok után történjen meg a bevezetés.

Az E-jelentésr?l  az OEP a kamarán keresztül hamarosan értesíti a gyógyszerészeket.