Az MGYK elnöke soron kívüli egyeztetést kér az egészségügyi minisztert?l


Horváth Tamás a mai napon soron kívüli megbeszélést kezdeményezett az egészségügyi miniszterrrel a gyógyszertárak által igényelhet? kamatmentes támogatási kérelmek befogadásával és a folyósítható összegek kiutalásával kapcsolatos probléma megoldására.

A Kamara vezet?i január 20-án az OEP vezet?ivel megbeszélést folytattak, amelyen az OEP vezet?i közölték, hogy 134/1999. korm.rend. szerint a gyógyszertárak által igényelhet? kamatmentes támogatási kérelmek befogadására és a folyósítható összegek kiutalására az OEP-nek nincs lehet?sége, a hatályos jogszabályi rendelkezés ellenére. Indokolásul közölték, hogy a 2009. évi költségvetési törvény erre felhatalmazást nem biztosít.

Horváth Tamás az egészségügyi miniszternek írt levelében, felhívta Székely Tamás figyelmét arra a helyzetre, amelyben a konvergencia-program és a gyógyszer-gazdaságossági törvény következtében a gyógyszertárak önhibájukon kívül kerültek. Az ellátásbiztonság és a gyógyszertárak m?köd?képességének meg?rzéséhez ? különösen a kisforgalmú gyógyszertárak esetében ? még 2008-ban is jelent?s segítséget nyújtottak az imént idézett kormányrendeletben foglalt lehet?ségek. A kamatmentes el?leg folyósításának elmaradása az érintett patikakör szempontjából rendkívül súlyos helyzetet teremt. A kialakult helyzet áttekintése és megoldása érdekében kezdeményezett soron kívüli megbeszélést a miniszterrel Horváth Tamás.