Az OEP tájékoztatója a 45/2008. (XII. 3.) EüM rendeletr?l


Az OEP a 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet hatályba lépésével kapcsolatban kialakult értelmezési vitákra tekintettel január 9-én a honlapján az alábbi tájékoztatást adta ki, melyet ? a gyógyszerészek tájékoztatására ? a Kamara honlapján is közzéteszünk.

?Tisztelt Ügyfeleink!"

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy 2008. december 3-án megjelent a gyógyszerrendeléssel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló 45/2008. (XII. 3.) EüM rendelet, mely a következ?ket tartalmazza:

Amennyiben egy gyógyszer emelt vagy kiemelt támogatással történ? felírásához a szakorvos javaslatot állít ki a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM Rendelet 2. és 3. számú mellékletében található indikációs pontok alapján, akkor ezt a javaslatot 2009. január 1-jét?l a ?Szakorvosi javaslat támogatással történ? gyógyszerrendeléshez? cím? ?rlapon teheti meg. Az ?rlap elkészítéséhez az OEP internetes szakmai oldalának ?Indikációhoz kötötten rendelhet? gyógyszerek? régiójában találnak mintát, azonban a jogszabályban rögzített adattartalommal bármilyen formátumú adatlap használható. Az ?rlapnak kötelez? tartalmaznia az alábbiakat:

A szakorvosi javaslaton opcionálisan feltüntethet? példaként a szakorvos által javasolt hatóanyag egy konkrét márkanev? készítménye, a javaslat alapján felíró orvos azonban a javasolt hatóanyagon belül bármely márkanev? készítményt rendelheti betege számára.A korábban kiállított szakorvosi javaslatok a rendelet hatályba lépését követ?en is érvényesek, a betegeket nem kell szakorvoshoz küldeni új javaslatért, azonban a 2009. január 1-jét?l kiállított javaslatokról már a megadott adatokat tartalmazó ?rlapon kell rendelkeznie a szakorvosoknak. Az általános (normatív) támogatással történ? rendeléshez (zárójelentésben vagy egyéb módon) adott javaslatokra nem vonatkozik a szabályozás, kizárólag az emelt és kiemelt támogatással, javaslat alapján felírt termékekre érvényes. Minden készítményre kiadott szakorvosi javaslat önálló rendelkezés, így külön ?rlap szükséges ezekhez. Ett?l eltérni kizárólag akkor lehet, ha a több készítményre egyidej?leg adott javaslatot táblázatos formában az orvos által használt informatikai alkalmazás egyértelm?en tudja megjeleníteni. A kiadott ?rlap a betegdokumentáció részét képezi, azonban mindenképpen önálló dokumentum, olyan módon épülhet be a zárójelentésbe, ambuláns lapba, hogy azok mellékletévé válik.

Amennyiben egy gyógyszert a 32/2004. (IV. 26.) ESzCsM Rendelet 2. és 3. számú melléklete alapján emelt vagy kiemelt támogatással szakorvos javaslatára lehet felírnia a háziorvosnak vagy a kezel?orvosnak, és a felírás e javaslat alapján történik, akkor a javaslat alapján felíró orvosnak 2009. január 1-jét?l meg kell jelölni a vényen, hogy melyik szakorvos adta ki a javaslatot és mikor. A korábban kiállított vényekre nem vonatkozik a rendelkezés, és azokra az esetekre sem, amikor nem javaslat alapján történik a javaslatra is írható gyógyszer felírása, hanem a szakorvos maga írja fel azt.

Amennyiben egy gyógyszer felírása a fentiekben leírt szakorvosi javaslat alapján történik, és a javaslat alapján felíró orvos megjelölte a vényen, hogy melyik szakorvos adta ki a javaslatot és mikor, úgy a gyógyszerész a készítmény kiadásakor 2009. július 1-jét?l köteles ezeket az adatokat rögzíteni és az OEP felé jelenteni. A gyógyszerésznek nem kell vizsgálnia ett?l az id?ponttól sem, hogy a felíró orvosnak kellett volna rögzíteni a javaslatra vonatkozó adatokat, vagy sem, csupán arra vonatkozik az el?írás, hogy a vényen feltüntetett információkat rögzíteni kell. Ha nincs javaslatra vonatkozó adat a vényen, akkor a gyógyszerész értelemszer?en nem rögzít adatot. Mivel a patikában nem kell ellen?rizni, csak rögzíteni a javaslat paramétereit, így a vényen rendelt gyógyszert a betegeknek ilyen adatok hiányában is ki kell szolgáltatni, ezek a vények elszámolásra fognak kerülni. A gyógyszerész a javaslatra vonatkozó adatok hiányára hivatkozva nem utasíthatja el a gyógyszer támogatással történ? kiszolgáltatását.

A bevezetett szabályozás els?sorban azt a célt szolgálja, hogy a támogatással történ? gyógyszerrendelésre vonatkozó szabályozás minden érintett számára egyértelm?vé és ellen?rizhet?vé váljon. Az el?írások nem fognak jelent?s adminisztrációs többletterhet okozni, amennyiben a felíró és a javaslatot kiállító orvosok által használt informatikai rendszerek az OEP által a gyógyszertörzsben (PUPHA) biztosított adatok segítségével lehet?vé teszik az egyszer? és gyors megvalósítást. A gyógyszerész számára szintén nem fog jelent?s többletadminisztráció megjelenni, hiszen a javaslatra vonatkozó adatok a 2009. közepét?l alkalmazandó ?extra? vonalkódban is megjelennek majd, így azokat július 1-jét?l ? amikor kötelez? válik a rögzítés ? már zömmel nem kézzel kell felvinni az általuk használt informatikai rendszerbe.

Együttm?ködésüket és megértésüket köszönjük!

Budapest, 2009. január 9.?