Az OGYI teszi majd közzé a gyógyszereknél alkalmazható maximált fogyasztói árakat


A Magyar Közlöny 2009/10. számában, január 27-én megjelent kormányrendelet módosítja a min?ségi és hatékony gyógyszerrendelés ösztönzésér?l szóló 17/2007. (II. 13.) kormányrendeletet. Az OGYI kijelölésére vonatkozó el?írás 2009. február 26-án lép hatályba.

Az új rendelet módosítja az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésér?l szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletet, ennek keretében kimondja, hogy a Kormány a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 76. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátására egészségügyi államigazgatási szervként az OGYI-t jelöli ki.

A hivatkozott törvény 76. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben forgalomba hozatali engedély jogosultja, a közfinanszírozásban nem részesül? gyógyszer esetében él azzal a lehet?séggel, hogy meghatározza a gyógyszer kiskereskedelmi forgalmazása során érvényesíthet? legmagasabb eladási árát, úgy az árról rendelkez? nyilatkozatát, módosított tartalmú nyilatkozatát, valamint a nyilatkozat visszavonására vonatkozó esetleges nyilatkozatát - legkés?bb az árról, illetve a visszavonásról rendelkez? nyilatkozat hatálybalépését öt munkanappal megel?z?en - megküldi az egészségügyi államigazgatási szervnek és a fogyasztóvédelmi hatóságnak. Az egészségügyi államigazgatási szerv honlapján közzéteszi az árról rendelkez? nyilatkozatok mindenkor hatályos tartalmát, biztosítva a forgalomba hozatali engedélyek jogosultjai által tett, e bekezdés szerinti nyilatkozatok visszakereshet?ségét is. (webbeteg.hu)

A kormányrendelet szövege a kapcsolódó dokumentumban olvasható.

 

Kapcsolódó dokumentum >>