Csak a non-stop patika nyújthat többletszolgáltatást - Forrás: STOP/Délmagyarország


Csak 24 órás nyitva tartású patika alapítását támogatná a csongrádi önkormányzat, a városvezetés szerint a helybeliek számára ez jelentene többletszolgáltatást - ilyen települési különvéleményre még nem volt példa a megyében.

Úttör? módon Csongrád csak azzal a feltétellel támogatja a város  ötödik gyógyszertárának megnyitását, ha a Pharmainvest csoporthoz tartozó Feketesas Pharma Kft. nonstop m?ködtetné Dob utcai Pingvin Patikáját.

Az önkormányzat pénteki ülésén egyértelm?vé vált, hogy a képvisel?k - egy kivételt?l eltekintve - ódzkodnak egy új gyógyszertár betelepülését?l, mondván, a helyi patikák ellehetetlenülhetnek, ha csökken a forgalmuk, és ez akár elbocsátásokkal is járhat.

A szakma követeli, hogy az állam korlátozza a patikaalapítást, vagyis a jöv?ben ne lehessen valódi min?ségi többletszolgáltatás - 24 órás szolgálati rend, folyamatos ügyelet - nélkül új gyógyszertárat nyitni. Az ÁNTSZ-nek lehet?sége van arra, hogy a kamara és a település véleményének figyelembevételével mérlegeljen, milyen szolgálati - nyitvatartási és ügyeleti - rendben m?ködhet egy új patika - írja a Délmagyarország.

A Délmagyarország cikke Csongrádi különvélemény patikaügyben

Csongrád - Csak 24 órás nyitva tartású patika alapítását támogatná a  csongrádi önkormányzat, a városvezetés szerint a helybeliek számára ez jelentene többletszolgáltatást - ilyen települési különvéleményre még  nem volt példa a megyében.

A tiszti f?gyógyszerész lapunknak úgy fogalmazott: az új Pingvin  Patika szolgálati - így a nyitvatartási és ügyeleti - rendjét befolyásolhatja a Tisza-parti város döntéshozóinak határozata. Úttör? módon Csongrád csak azzal a feltétellel támogatja a város  ötödik gyógyszertárának megnyitását, ha a Pharmainvest csoporthoz tartozó Feketesas Pharma Kft. nonstop m?ködtetné Dob utcai Pingvin Patikáját. Az önkormányzat pénteki ülésén egyértelm?vé vált, hogy a képvisel?k - egy kivételt?l eltekintve - ódzkodnak egy új gyógyszertár betelepülését?l, mondván, a helyi patikák ellehetetlenülhetnek, ha  csökken a forgalmuk, és ez akár elbocsátásokkal is járhat. A városatyák úgy foglaltak állást, hogy csak a 24 órás nyitva tartás jelentene valódi többletszolgáltatást. Ez a vélemény egybeesik a gyógyszerészkamara álláspontjával. A szakma követeli, hogy az állam korlátozza a patikaalapítást, vagyis a jöv?ben ne lehessen valódi min?ségi többletszolgáltatás - 24 órás szolgálati rend, folyamatos ügyelet - nélkül új gyógyszertárat nyitni.

A Kabay Patika heti 54 órát tart nyitva.

- Most készenléti ügyelet m?ködik a csongrádi gyógyszertárak között, a  betegeknek hol ide, hol oda kell menniük gyógyszerért. Mi erre a problémára szeretnénk megoldást találni, ezért ragaszkodunk a nonstop nyitva tartáshoz - mondta lapunknak Bed? Tamás, aki 2006-ban - a szocialista-liberális parlamenti többség tagjaként - megszavazta a patikaliberalizációs törvényt. A polgármester megjegyezte, annak a törvénynek több passzusa is beváltotta a hozzá f?zött reményeket, és most azért fogalmazhattak meg különvéleményt, mert a jogszabály lehet?séget ad rá. Ugyanakkor egyetért azzal a felvetéssel, hogy településméret szerint szét lehetne választani a többletszolgáltatás jelentését, jelenleg ugyanis a napi 24 órás, a heti 60 órás, illetve a 40 órás nyitva tartás és folyamatos készenlét egyaránt annak min?sül a törvény szerint.

- Amíg nem láttam az önkormányzati határozatot, nem tudok nyilatkozni az ügyr?l. Annyi bizonyos, hogy Csongrád döntése befolyásolhatja a mi döntésünket - felelte érdekl?désünkre Boros Péter megyei tiszti f?gyógyszerész. Az ÁNTSZ-nek lehet?sége van arra, hogy a kamara és a település véleményének figyelembevételével mérlegeljen, milyen szolgálati - nyitvatartási és ügyeleti - rendben m?ködhet egy új  patika. Boros Péter elárulta, mióta megváltozott a gyógyszertárak létesítésének jogi szabályozása, Csongrád az els? a megyei települések sorában, amely nem ért egyet a patikaalapítók nyitva tartásra vonatkozó ajánlatával.

Kamara kontra Pharmainvest

Kemény kritikát fogalmazott meg a megyei gyógyszerészkamara elnöke a Pharmainvest szándékaival kapcsolatban pénteken, a csongrádi  képvisel?-testületi ülésen. K?hegyi Ferenc azt mondta, a cégcsoport célja, hogy er?szakos módszerekkel tönkretegye a jól m?köd? helyi  patikákat. Megkeresésünkre Vargáné Pipicz Andrea, a harmainvesthez tartozó Feketesas Pharma Kft. irodavezet?je leszögezte, valójában a  kamara az, amely kartellezni próbál egy szabadpiaci helyzetben. A cég új gyógyszertárai - így a csongrádi is - teljesítik a törvényben 
foglalt többletszolgáltatás kritériumait