Még egy évig nem lesz teljes patikaliberalizáció - Magyar Hírlap


Bár két ponton sikerült el?relépni, összességében mégis elutasítja a Fidesz azt az egészségügyi salátatörvényt, amellyel tizennégy jogszabályt módosított a parlament a hétf?i ülésén.

Magyar Hírlap 2009. december 16.

 

 

Horváth Zsolt, a párt szakpolitikusa, az egészségügyi bizottság tagja szerint a törvényhalmaznak szorosan véve csak egyetlen igazi hozadéka van: a megszavazott módosítás révén most egy évvel késleltetni lehet a patikaalapítás teljes liberalizációját. Ez annyit jelent, hogy jöv?re még nem lép életbe az a korábbi döntés, amelynek értelmében az állam 2010-ben lemond szabályozási jogáról az új gyógyszertárak megnyitásával kapcsolatban. Ám ez a módosítás sem volt zökken?mentes. Horváth Zsolt emlékeztetett arra, hogy részben az ellenzék nyomására, valamint a gyógyszerészi kamara és a patikatulajdonosok kérésére a szocialista egészségügyi kormányzat végül vállalta, hogy a liberális szakminiszterek álmát, a teljes liberalizációt 2013-ig "elaltatja", ráadásul szigorúbb feltételekhez köti a patikaalapítást. A politikus szerint a kormány azért ment bele a kompromisszumba, mert megértette, hogy mekkora károkat okozhat, ha az állam lemond a szabályozásról. "Az egyre-másra létesült gyógyszertárak és láncok miatt már most sok kis családi patika ment tönkre. T?lünk nyugatabbra nem küls? befektet?k, hanem maguk a gyógyszerészek a patikatulajdonosok, így a lakosság gyógyszerellátása is egyenletes" - jelentette ki a politikus. A képvisel? szerint az ügy akkor vett fordulatot, amikor a kormány hátat fordított a szakmával kötött megállapodásnak, és a salátatörvényben ismét a 2010-es id?pontot hozta volna vissza. Horváth Zsolt megkísérelte visszaállítani a megállapodás szerinti állapotot, végül Székely Tamás egészségügyi miniszter a 2011-es id?pontot jelölte meg javaslatában, amelyet az ellenzék is elfogadott. "Id?t nyertünk, és ha a választók a Fideszt bízzák meg kormányzással jöv?re, azonnal felülvizsgáljuk a 2006-os, Molnár Lajosféle gyógyszer-gazdaságossági törvén " ? mondta a képvisel?.

Horváth Zsolt amúgy elégedetlen a salátatörvénnyel, mint mondta: a módosításokat nem el?zte meg hatástanulmány, ráadásul volt olyan javaslat, amelyet a szavazás el?tt néhány órával kaptak csak kézhez, így nem volt id? szakért? bevonására. "A bonyolult utalásokat néhány autista jogász kivételével senki sem érti, és ez így komolytalanná teszi a törvénykezést" - összegezte tapasztalatait apolitikus. NE Bizottsági összegzés Dönt?en finomhangolást, jogharmonizációs tevékenységet végzett az idén a törvényhozás egészségügyi bizottsága - összegezte munkájukat Kökény Mihály elnök (MSZP). A bizottság huszonhárom tagja harminchétszer ülésezett, és nyolcvanhárom napirendi pontot tárgyalt meg, valamint számos meghallgatást tartott. Kökény kitért az egészségügyi tárgyú tömények módosításának hétf?i megszavazására, és lényegesnek nevezte egyebek mellett, hogy az egészségügyi szolgáltatásokat átvev? magáncégeknek ezentúl vagyoni biztosítékot is be kell mutatniuk. A parlament februári ülésén nem szerepel majd egészségügyi napirend, a bizottságot csak rendkívüli esetben hívja össze az elnök.