Megbüntették a babakocsikat kitiltó patikát - origo.hu


Egy patika nem engedte meg a két éves gyerekük gyógyszerét kiváltani akaró szül?knek, hogy bevigyék a patikába a babakocsit és a gyerek játékmotorját. A szül?k panaszt tettek az Egyenl? Bánásmód Hatóságnál, amely megállapította, hogy a gyógyszertár diszkriminálja a kisgyerekes szül?ket, és kétszáz ezer forint bírságot rótt ki.

Kétszáz ezer forintra bírságolt egy patikát az Egyenl? Bánásmód Hatóság (EBH), amiért kitiltottak a helyiségb?l egy babakocsit és egy játékmotort. A hatóságnál egy pár tett panaszt. Azt sérelmezték, hogy amikor két éves gyerekük megbetegedése miatt többször is fel kellett keresniük a gyógyszertárat, a vezet? közölte velük, hogy többé nem vihetik be a helyiségbe a babakocsit, illetve a gyerek pedál nélküli játékmotorját. Kérdésükre, hogy akkor hogyan váltsák ki a gyógyszert, azt a választ kapták, hogy kiabáljanak be az ajtóból, vagy csengessenek az ügyeleti kisablaknál ? olvasható a hatóság honlapján található esetismertetésben. A patika vezet?je a tiltást higiéniai okokkal magyarázta, és azt mondta, hogy err?l jogszabály is rendelkezik, bár azt megnevezni nem tudta.
A panaszosok szerint a gyógyszertár vezet?je más kisgyerekes szül?kkel is hasonlóan viselkedett. A hatóság kikérte az ÁNTSZ állásfoglalását. Az ÁNTSZ szerint semmilyen jogszabály nem mond ki olyat, hogy nem lehet babakocsit vagy játékmotort bevinni gyógyszertárba. A patika vezet?jének pedig egyetlen kimentési lehet?sége lenne: ha biztonságos babakocsi tárolót alakított volna ki az eszközök meg?rzésére, amíg a beteg megkapja a gyógyszerét. Az EBH ennek alapján nem fogadta el a gyógyszertár vezet?jének a védekezését, és azt sem tartotta elegend?nek, hogy a patikus kompromisszumos megoldásként felajánlotta a panaszosoknak a kiadó ablakon keresztüli kiszolgálást. Az EBH döntése szerint ugyanis a kiadó ablak használatát külön jogszabály határozza meg, arra ügyeleti vagy készenléti id?ben van lehet?ség.
A hatóság megállapította, hogy a gyógyszertár megsértette az egyenl? bánásmód követelményét, a kisgyermekes szül?ket hátrányosan megkülönböztette. A bírság kiszabása mellett az EBH eltiltotta a gyógyszertárat attól, hogy a jöv?ben is ilyen jogsért? magatartást folytassa.