Megoldást keres az egészségügyi miniszter a finanszírozási el?leg ügyében


Székely Tamás egészségügyi miniszter a mai napon soron kívül, szabadságáról visszatérve azonnal fogadta Horváth Tamást, az MGYK elnökét, a 134/1999-es kormányrendelet szerinti finanszírozási el?leg ügyében.

A megbeszélésen áttekintették a finanszírozási el?leg folyósításának akadályát, és a miniszter megígérte: megoldást keres a kormányrendelet szerinti jogosult és rászoruló gyógyszertárak megsegítésére.

Horváth Tamás január 21-én kért soron kívüli egyeztetést a minisztert?l, azt követ?en, hogy a Kamara vezet?i január 20-án az OEP vezet?ivel megbeszélést folytattak, amelyen az OEP vezet?i közölték, hogy 134/1999. kormányrendelet szerint a gyógyszertárak által igényelhet? kamatmentes támogatási kérelmek befogadására és a folyósítható összegek kiutalására az OEP-nek nincs lehet?sége, a hatályos jogszabályi rendelkezés ellenére. Indokolásul közölték, hogy a 2009. évi költségvetési törvény erre felhatalmazást nem biztosít.

Horváth Tamás az egészségügyi miniszternek írt levelében, felhívta Székely Tamás figyelmét arra a helyzetre, amelyben a konvergencia-program és a gyógyszer-gazdaságossági törvény következtében a gyógyszertárak önhibájukon kívül kerültek. Az ellátásbiztonság és a gyógyszertárak m?köd?képességének meg?rzéséhez ? különösen a kisforgalmú gyógyszertárak esetében ? még 2008-ban is jelent?s segítséget nyújtottak az imént idézett kormányrendeletben foglalt lehet?ségek. A kamatmentes el?leg folyósításának elmaradása az érintett patikakör szempontjából rendkívül súlyos helyzetet teremt. A kialakult helyzet áttekintése és megoldása érdekében kezdeményezett soron kívüli megbeszélést a miniszterrel Horváth Tamás.