Tárgyalás Egészségpénztárakkal


A Magyar Gyógyszerészi Kamara egyeztetést folytatott az OTP Egészségpénztárral és az AXA Egészpénztárral az EDI rendszer (elektronikus számla) kérdésében, illetve az ezzel összefügg? szerz?dés-módosítási szándékkal kapcsolatosan. Egyetértettek abban, hogy az EDI rendszer segítheti a gyógyszertárak egészségpénztári elszámolását.

A megbeszélés eredményeképpen az OTP Egészségpénztár partnernek mutatkozott abban, hogy a gyógyszertárakkal eddig érvényben lév? szerz?désének felmondásával járó jogkövetkezményeket mell?zve új ajánlatot tegyen a gyógyszertárak részére a szerz?dés-módosításra, melynek feltételeit, részleteit átgondolja, és kidolgozza, s err?l a Magyar Gyógyszerészi Kamarát  tájékoztatja, azonban az EDI rendszer bevezetését az egészségpénztári szolgáltatások elszámolásában mindenképpen szükségesnek tartja.