Az ombudsman a közgyógyellátás gyógyszerkeretének változásáról - euroastra.hu, május 7.


Az állampolgári jogok országgy?lési biztosa sürgeti a közgyógyellátási rendszerben egyénre szabott gyógyszerkeret és gyógyszerösszetétel módosításának megnyugtató jogszabályi rendezését.

Szabó Máté kiszámíthatatlannak és tervezhetetlennek tartja a közgyógyellátási rendszerben résztvev?k gyógyszerkeretének megállapítását, a támogatás mértékét. A helyzet ellentétes a jogbiztonság követelményével, esetenként a szociális biztonsághoz való jogot is veszélyeztetheti - állapította meg az állampolgári jogok biztosa.

Egy panaszos beadványát vizsgálva az ombudsman arról értesült, hogy a közgyógyellátási rendszer m?ködésér?l szóló jelentésében az Állami Számvev?szék hasonló álláspontra jutott, és a helyzet ismert az egészségbiztosítási pénztár el?tt is. A konkrét panaszban az olvasható, hogy egy közgyógyellátásban részesül? budapesti lakos orvosa új gyógyszert írt fel, és ahogy a jogszabály ilyen esetben el?írja, a támogatott a gyógyszerkeret felülvizsgálatát kérte. Erre hivatkozva a panaszos eddigi maximális, havi 12 ezer forintos keretét el?bb jelent?sen csökkentették, majd amikor fellebbezett, a támogatást tovább kurtították. Azaz annak ellenére, hogy további gyógyszer szedése vált szükségessé, lefaragták a gyógyszerkeretét és ennek okáról nem kapott érthet? magyarázatot.

A közgyógyellátás rendszerében a társadalombiztosítás által támogatott olyan készítmény rendelhet?, amelynek hatóanyagát az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalásában a beteg terápiájához szükséges gyógyszerként szerepelteti. A közgyógyellátottak tehát jelenleg Magyarországon hatóanyagok szerint részesülnek támogatásban. Az egyéni gyógyszerkeret megállapítása során a szakhatóságnak az egymással egyenérték? és helyettesíthet? készítmények közül a legalacsonyabb napi terápiás költség? gyógyszer térítési díját kell figyelembe vennie.

Az ombudsmant a F?városi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztár igazgatója arról tájékoztatta, hogy a készítmények rendelhet?sége, támogatottsága, ára folyamatosan, akár hónapról hónapra változik, aminek következtében a szakhatósági állásfoglalások más eredményt adhatnak . Így elképzelhet?, hogy a korábban maximálisan megszabott keret az új beárazás után lecsökken, úgy ráadásul, hogy abban elvileg már benne foglaltatik az új készítmény támogatása is.

A jogszabály el?írása szerint ha új hatóanyag kerül a terápiába, újra meg kell állapítani, melyek az éppen legolcsóbb helyettesít? készítmények és azok árával kell számolni. Ez történhetett a panaszos esetében is. Az állampolgári jogok biztosa szerint kifejezetten problémás helyzet képe rajzolódik ki azzal, hogy ilyenkor a közgyógyellátásra jogosultságot megállapító egész eljárást újra kell kezdeményezni.

Ennek következtében, ha valaki közgyógyellátásra szorul és csökkentik a keretét, rákényszerül, hogy felkeresse szakorvosait, illet?leg háziorvosát. Kérnie kell, hogy az eddig szedett készítményei helyett azokat írja fel, amelyek éppen akkor a legolcsóbbak, tehát amelyek kiváltását fedezi a közgyógykerete. Az új határozat megszületését?l 30 nap áll rendelkezésére, hogy orvosaihoz id?pontot kapjon, a keretéb?l fizethet? gyógyszerek receptjeit felírassa, memorizálja az új készítmények neveit és adagolását, valamint reménykedjen abban, hogy a szervezete jól viseli az átállást egyik készítményr?l a másikra.

A biztos rámutatott arra is, hogy nincs jogszabályi akadálya annak, hogy a jegyz?k az ilyen és ehhez hasonló esetekben a keretmódosítást formálisan elutasítva helyben hagyják az eredeti közgyógyellátásra jogosultságot megállapító határozatot, ezzel biztosítva a jogosultsági id? végéig a magasabb összeg? gyógyszerkeretet.