Drágább gyógyszer, romló ellátás - Magyar Nemzet, február 26.


A szakma több képvisel?je szerint jóval nagyobb mértékben n?nek majd a betegek terhei az egészségügyet érint? harmincmilliárd forintos megszorítócsomag hatálybalépése után, mint ahogy azt Székely Tamás szakminiszter jósolja.

A kormányzati válságkezelés vesztese az egészségügy lett. E téren 2006-2007-ben a közkiadások a konvergenciaprogramnak megfelel?en már jelent?sen csökkentek, 2008-ban pedig további 25 milliárd forintos maradványt vont el az ágazattól a kormány. 2009ben a kezdeti 67 milliárdon túl most újabb 30 milliárd forintot vesznek el a gyógyítástól - olvasható a HealthCapital elemz?cég megállapításai között. Az újabb elvonást szakmailag vállalhatatlannak tartják. Megemlítik, hogy még a Reformszövetség szigorú programjában is csupán 10 milliárd forintos egészségügyi kiadáscsökkentés szerepel a következ? öt évre. A most bejelentett csomag szerint 15 milliárdot veszítenek el a kórházak és a járóbeteg-ellátók, s noha változik a finanszírozás, a kisebb tortából garantáltan kevesebbet kapnak a szolgáltatók. Pedig a válság valószín?leg a betegszám növekedését hozza. A 30 milliárd forintos megszorítócsomag másik fele a gyógyszerkiadásokat érinti. 2007 januárjában - amikor a támogatási kulcsok utoljára csökkentek - közel 40 milliárd forintos megtakarítást jelent?s támogatáscsökkenéssel ért el a tárca, ami a betegek által fizetett térítési díjak 50 százalékos emelkedését hozta. A most tervezett 15 milliárd forintos megtakarítás biztosan jobban akár 8-10 százalékkal - is növelheti a betegek terheit annál a 2-2,5 százaléknál, mint amit a minisztérium prognosztizál.

Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke úgy reagált Székely Tamás bejelentésére, hogy a magyar lakosság már nem tud újabb tehernövekedést elviselni. Ha a tb-támogatás mégis tovább csökken, akkor sok beteg ellátatlanul maradhat, s a forgalomcsökkenés miatt a patikusok és a nagykeresked?k is nehezebb helyzetbe kerülhetnek. - Bár a teljesítményvolumenkorlát eltörlése üdvözölend?, a helyzet mégsem fog gyökeresen pozitív irányba mozdulni, mivel harmincmilliárd forint nem kerül be abba a rendszerbe, amelyb?l az egészségügyi ellátást finanszírozzák - nyilatkozta lapunknak a Magyar Kórházszövetség elnöke. Varga Ferenc nehezményezte, hogy kezdeményezésüket - miszerint kérjék ki a szakma véleményét a javaslatcsomag elkészítését megel?z?en - most sem vette figyelembe a kormányzat.