Egyetemek, városok a gyógyszeriparért - Népszabadság, február 12.


Egyetemek, városok és a gyárak fognak össze a magyar gyógyszeriparért. A szakemberek szerint enélkül nem maradhat versenyképes az ágazat.

Gyógyszeripari Innovációs Pólushálózat alakult Magyarországon: Debrecen, Szeged és Pécs városa, egyetemei, iparkamarái, valamint a Teva Gyógyszergyár, a Richter Gedeon és az MTA Szegedi Biológiai Központja fogott össze a gyógyszeripar versenyképességének javításáért. Az együttm?ködés célja olyan kutatói bázis kialakítása, amelynek révén a magyar gyártók sikeresek lehetnek a nemzetközi porondon. - Az egyetemek értékes szellemi és kutatóbázisok, de az er?k koncentrálásával az eddiginél sokkal hatékonyabb lehet a munka - mondja Debreczeni Attila, a debreceni egyetem tudományos rektorhelyettese. A gyógyszeriparban egy ideje er?s a félelem, hogy a magyar szellemi t?ke, amivel leginkább versenyképesek vagyunk, egyrészt pénzügyi okokból, másrészt az oktatás színvonala miatt veszélybe kerül. Bogsch Erik, a Richter Gedeon gyógyszergyár vezérigazgatója már több fórumon felhívta a figyelmet: mindinkább érzékelhet?k a természettudományos terület súlyos problémái. Egyre gyengébbek a diákok kémiai, fizikai, biológiai ismeretei. Az iskolákban és az egyetemeken kevés a kor szer? m?szer, kísérleti laboratórium, vagy nem jut pénz megfelel? kihasználásukra. A tehetséges hazai szakemberekre pedig lecsap a nemzetközi piac.

Dr. Falkay György, az orvostudomány doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézetéb?l némi fenntartással kezeli az összefogástól várható el?relépést. Szerinte amíg nem fizetik meg az itthoniakat, hiá ba bármilyen kooperáció. Amikor még az én koromban is olyan ajánlatot kapok, ami a mostani fizetésem sokszorosa, nem is lehet kérdés, milyen nagy kísértésnek vannak kitéve a fiatalok. Szakmai szempontból az egyetemeken jók a kutatási feltételek, de nemcsak a fizetés jelent komoly hátrányt, hanem az is, hogy az itt végzett gyógyszeripari kutatásokat nem lehet nemzetközi tudományos publikációban fölhasználni - mondja az egykori dékán. Az oktatás és képzés mellett az infrastrukturális beruházások, a tudományos és technológiai parkok létrehozása az, ami szükségessé teszi az egyetemek, a középiskolák, az önkormányzatok, a vállalatok, valamint a pénzintézetek szoros együttm?ködését. A klaszterszint? összefogás egyik fontos területe a munkaer?-piaci igényekkel összehangolt képzés, ami magában foglalja a középiskolai szakképzés alakítását, a megfelel? fels?fokú szakemberképzés biztosítását, beleértve a szakképzést és a feln?ttképzést.