Egyeztetés az OEP informatikai f?osztályvezet?jével


Az MGYK delegácójának megbeszélése a csomagolóanyagok elszámolása, szakorvosi rendelhet?ség kérdésében

A Magyar Gyógyszerészi Kamara vezet?i július 15-én az OEP székházában megbeszélést folytatttak Árki Kornél informatikai f?osztályvezet?vel. A megbeszélésen a rendszergazdák szövetségének elnöke is jelen volt. A megbeszélésen három téma került részletes megvitatásra.:

1., A gyógyszertárak OEP felé történ? csomagolóanyag elszámolásának új rendje július 16-tól érvényes, azonban  a tisztázandó kérdésekre való tekintettel a végleges eljárásrend kialakítására augusztus 15-ig kerül sor a Kamara és a rendszegazdák bevonásával.  Így szeptember 1-ig a csomagoló anyagok elszámolása a régi rend szerint is folyatatható.

2. A közfinanszirozott gyógyszerek rendelhet?ségében tervezett változások között szerepel, hogy egyes gyógyszerek rendelésére  meghatározott szakvizsgával rendelkez? orvosok ellen?rzésére a gyógyszertárakat kötelezik. A Kamara megbeszéléséen kifejtett álláspontja szerint a gyógyszerrendelési jogosultság ellen?rzése nem lehet gyógyszerészi kompetencia.

3. A Kamara kifogásolja a jogviszony ellen?rzés elmulasztásának jelenlegi szakcionálási rendjét és az OEP informatikai f?osztálya, a rendszergazdák és a Kamara közös állásponton nyugvó korrekcióját kezdeményezte, az egyeztetés megkezd?dött.