Fölszámolják a felügyeletet? - Népszabadság


Danó Anna Az Egészségbiztosítási Felügyelet megszüntetésével tenné olcsóbbá az állam m?ködését Havas Szonja szocialista képvisel?.

A politikus lapunknak nyilatkozva elmondta: eredetileg a pénztártörvénnyel létrejöv? kötelez? egészségbiztosítási piac felügyelete lett volna a hivatal feladata. Miután ez a rendszer nem jött létre, továbbra is az egybiztosítós állami rendszer m?ködik, nem egyértelm?, hogy a továbbiakban is szükség van-e a felügyeletre. Az egészségügyi intézményeket több állami hivatal is ellen?rzi, így az OEP és az ÁNTSZ . A betegpanaszokkal és a betegjogok védelmével a Csehák Juditvolt egészségügyi miniszter által vezetett állami közalapítvány foglalkozik. Indokolatlan tehát a hatósági feladatok megduplázása, amikor mindenki nadrágszíjhúzásra kényszerül. Ha szükség van fokozottabb betegvédelemre, akkor a meglév? hatóságok jogosítványait kell meger?síteni tette hozzá. Havas Szonja elmondta azt is, hogy a felügyelet tevékenységér?l már februárban tájékoztatót hallgat meg az Országgy?lés egészségügyi bizottsága. Az ellenzék kezdeményezésére a februári meghallgatásra a Magyar Kórházszövetség is összegzi tapasztalatait a felügyelet m?ködésér?l.