Gyógyszeripar: válság ellen beoltva - Népszabadság, február 16.


Válság idején a gyógyszergyártók részvényei biztos menedéket nyújtanak a befektet?knek, s ez nem lesz másképp most sem - állítják az elemz?k.

Igaz, nyereségtermel? képességük valamelyest csökkenni fog, de maga az ágazat komolyabb megrázkódtatás nélkül éli túl a következ? pár évet. Az alapvet? élelmiszereket forgalmazó láncok és a gyógyszergyártók részvényei viszonylag stabilan ellenállnak a gazdasági válság rohamainak. A recesszióban ugyanis az autóvagy a plazmatévé-vásárlást akár évekkel is el lehet halasztani, ám a kenyérre és gyógyszerre mindig azonnal van szükség. Emiatt ajánlják az elemz?k a gyógyszeripari részvényeket a pénzüket biztos helyen tudni akaró befektet?k számára. Ez most sincs másképp, igaz, az óvatosság azért nem árt. El?nyben vannak a lejárt szabadalmú gyógyszerek el?állítására szakosodott generikus gyártók, valamint a biotechnológiában élen járó vállalatok. Az innovatív gyógyszergyártók esetében nagyobb a kockázat, de egy-egy hatásos medicina kifejlesztésével évekre garantálható az anyagi siker is. A védettség lejárta után azonban a generikus gyártók eláraszthatják a piacot akár hetedannyiért kínált klónjaikkal.

A Reuters elemz?i arra figyelmeztetnek, hogy a defenzív iparágakban dolgozó cégek forgalmukat tekintve ellenállnak ugyan a válságnak, ám nyereségüket alaposan erodálhatja a következ? egy-két év. Az európai gyógyszeripari cégek sem függetleníthetik magukat a küls? körülményekt?l - mondja Jörg de Vries-Hippen, az Allianz Global Investors befektetési igazgatója. Erre utal, hogy a DJ Stoxx 600-as irányadó t?zsdeindexben szerepl? gyógyszercégek 2008-as nyeresége átlagosan 19 százalékkal esett vissza, vagyis az egyes ágazatok közül még így is a legjobb teljesítményt nyújtotta. A gyógyszeripart az élelmiszeripar és a távközlés követi 30, illetve 37 százalékos profitcsökkenéssel. Vries-Hippen szerint a nyereség további apadását okozhatja majd az állami takarékoskodás, mivel a bankmentésre és a gazdaságélénkítésre kiadott százmilliárdokkal kiköltekez? kormányok azt nézik meg el?ször, mib?l vehetnének aztán vissza. Ezt pedig els?ként - rendszerint a gyógyszerkassza sínyli meg.

A gyógyszertárakban értékesített medicinák összértéke még mindig emelkedik, ám egyre szerényebb mértékben. Az amerikai IMS piackutató legfrissebb felmérése szerint a novemberrel zárult 12 hónapban Európa meghatározó államaiban csupán 1 százalékkal n?tt a forgalom. A németek (35,2 milliárd dollár), a franciák (30,7), az olaszok (17,2), a britek (16,0) és a spanyolok 15,3) együttesen 114,6 milliárd dollárt hagytak a patikákban. A lakosság tehát már spórol, a kórházak gyógyszerkiadásait pedig az egészségbiztosító tartja kordában. Nem is véletlen, hogy a befektet?knek irányt?ként szolgáló profit-el?rejelzést egyre kevesebb t?zsdecég meri kiadni, olyannyira képlékeny a gazdasági helyzet. A nagy nevek közül a Roche, a Novartis és az AstraZeneca csak annyit közölt, hogy nehéz év elé néznek, míg a legnagyobb európai gyártó, a brit GlaxoSmithKline eleve nem adott ki profitel?jelzést 2009-re. A JP Morgan elemz?i szerint az idén 25 százalékos nyereségcsökkenést szenved el a szektor, igaz, még mindig b?ven a pozitív tartományban marad. Általános vélekedés szerint a Telekom-részvények azért többet fialhatnak az idén, mint a gyógyszerpapírok.

Kelet-Közép-Európában azonban a gyógyszergyártók papírjai lesznek a favoritok, egészséges kilátásaik és stabil mérlegük miatt ismét felfedezik ?ket a befektet?k - állítja Vladimíra Urbánková. Az Erste gyógyszerpiaci elemz?je szerint a válság nem rengette meg a gyógyszeripart, s a cégek árfolyama nem tükrözi valós értéküket. Javukra írja, hogy küls? eladósodottságuk minimális, magas készpénztartalékaik révén bankhitelek felvétele nélkül is fedezni tudják beruházásaikat. Ráadásul az exportorientált vállalatok kezére játszik a térség valutáinak gyengülése, ugyanis külföldi partnereikkel euróban számolnak el. Válság idején az olcsóbb generikus termékek felé tolódik el a kereslet, s ebben is er?sek a térség gyártói, f?ként a Richter, a szlovén Krka és az Egis.

A hazai gyógyszeripar két t?zsdecége egyel?re jól teljesít. A Richter-csoport tavalyi mérlegében 236,69 milliárd forint árbevétel mellett 43,44 milliárdos nyereség szerepel. Ez 5,6, illetve 30,3 százalékos el?relépés 2007-hez képest. A profitnövekedésben az árfolyamnyereség vitte a prímet, az üzemi nyereség (35,8 milliárd forint) gyakorlatilag szinten maradt. A Richter készpénztartaléka pedig eléri az 50 milliárd forintot. Ám hiába a veretes számok, Bogsch Erik pesszimistán tekint a jöv?be. A 2008-as utolsó békeév után a vezérigazgató a helyzet romlására számít, véleményét els?sorban a keleti felvev?piacok besz?külésével, fizet?képességének romlásával magyarázza. Csatlakozva az ágazat nagyjaihoz, ? sem adott el?rejelzést az idei várható forgalomra és nyereségre vonatkozóan. A Richter exportkitettségére jellemz?, hogy bevételének csupán nyolcada származik Magyarországról. A szovjet utódállamok befolyásolják leginkább a cég teljesítményét, s e téren nem rózsás a helyzet. Bogsch az els? negyedévben gyenge oroszországi eladásokkal számol, s a számlák rendezését és a készletek csökkentését tartja szem el?tt. Az Egis tavalyi utolsó negyedévének mérlege szerint árbevétele 16 százalékkal, 28,5 milliárd forintra n?tt, profitja pedig az egy évvel korábbihoz képest megduplázódott, s 5,63 milliárdot tett ki. A meghatározó piacon, a FÁK-országokban a forgalomnövekedés 21 százalékos volt, ám az akadozó ukrán megrendelések és a hrivnya gyengülése komoly aggodalommal töltik el az Egis vezet?it. A negyedévben a felére estek vissza a megrendelések, s a trend januárban is folytatódott - mondta Marosffy László vezérigazgató-helyettes. Az Egis ennek megfelel?en módosította is kilátásait. Az ukrajnai visszaesést szerencsére kompenzálja a többi országban tapasztalható forgalomb?vülés és az euró er?södése, így az exportbevétel akár 20 százalékkal n?het az idén - amennyiben az euró nem mozdul ki a 300 forint környékér?l. Persze erre semmilyen garancia sincs.