Kérdezze gyógyszerészét - Magyar Hírlap, március 6.


Könnyebben felismerhet?vé válnak a betegségek a gyógyszerészi gondozás révén, a patikusok pedig közfinanszírozást szeretnének kapni ezért a szolgáltatásért.

Sok kérdést nyitva hagyott a szaktárca, az egyeztetések nemsokára kezd?dnek. Bár a tavaly év végén elfogadott egészségügyi salátatörvény néhány, a betegeknek és a gyógyszerészeknek is el?nyös változást ír el?, alkalmazásukat még nem szabályozza részletesen kimunkált miniszteri rendelet.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnöke szerint jó id?be telt, amíg végre sikerült meghatározni a gyógyszerészi gondozás fogalmát és a feladat ellátóinak körét. Az alelnök el?relépésnek tartja, hogy - szakítva a korábbi megfogalmazással a salátatörvény nem kereskedelmi gyakorlatként, hanem egészségügyi szolgáltatásként írja le a gyógyszerek kiadását. A nevezett tevékenységek részletes szabályozása nélkül azonban a szolgáltatások egyel?re "nem váltak kézzelfoghatóvá". A helyzet megoldására nemsokára tárgyalások kezd?dnek a kamara és az Egészségügyi Minisztérium között. A gyógyszerészeknek több elvárásuk is van: egyebek mellett szeretnék elérni, hogy a gyógyszerészi gondozást befogadja és finanszírozza az Országos Egészségbiztosítási Pénztár. Hankó Zoltán szerint erre azért is lehet?séget kellene biztosítani, mert egy december végi kormányrendelet megengedi, hogy az önkéntes egészségpénztárak is elszámolhassák tagjaiknak a gyógyszertárak által nyújtott gondozást. A betegek eddig sem fizettek a szolgáltatásért, néhány patikában például csupán a vércukorszintméréshez használt tesztcsík árát kérték el t?lük. A gyógyszerészi gondozás segíti a betegségek fölismerését és ellen?rzését. Ha például a szakember úgy látja, hogy a betegnek miel?bb orvosi segítségre van szüksége, akkor referáló levelet állít ki. Ebben leírja a beteg állapotával kapcsolatos gyanúját, s kéri az orvost a vizsgálatra és a visszajelzésre. Az eljárás protokollját nyugati mintára dolgozta ki a szakma.

Mit tesz a gyógyszerész a gondozás során?

Szükség esetén orvoshoz irányítja azokat a betegeket,akiknek már vannak tüneteik,ám egyel?re öngyógyszerezéssel oldják meg gondjaikat.

Az életmin?ség javítására er?síti a gyógyszerszedés elfogadását így fokozza a betegség megfékezéséhez szükséges együttm?ködést a krónikus betegségeknél.

Ellen?rzése alatt tartja a krónikus betegek által használt készítmények adagolását,a szerek káros kölcsönhatását.

Vizsgálatokat, például vércukorszintmérést végez.