Közel 13 milliárddal csökkent a patikák árbevétele ? A kamara kész akár lépni is


A harmaduk veszteséges - Nógrádi Tóth Erzsébet, Világgazdaság

Két év alatt közel 13 milliárd forint árrésveszteséget könyvelhetnek el a patikák a tb által támogatott gyógyszerkörben, miközben a vény nélküli forgalom utáni ilyen jelleg? bevétel csupán l,5 milliárddal n?tt. Emiatt a 2300 közforgalmú gyógyszertár közül már az év elején hétszáz veszteséges volt üzemgazdasági szempontból, s a helyzet azóta tovább romlott ? mondta a Világgazdaságnak Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) alelnöke. Sürg?sen be kell avatkozni, hiszen nincs lehet?ségük arra, hogy a bevételkiesést költségcsökkentéssel ellensúlyozzák. Pénz híján pedig nem tudnak készletezni, ezért a betegeknek gyakran vissza kell menniük az igényelt orvosságért. Egyre több gyógyszertárnak van határid?n túli kifizetetlen számlája a nagykeresked?knél, akik már nem szívesen hiteleznek a számukra.

A múlt év októberében Gyurcsány Ferenc azt ígérte: a generikus programot segít? patikák veszteségeinek visszapótlására hárommilliárd forintot ad a kormány, hiszen azzal, hogy az olcsóbb hatóanyagú készítményeket ajánlják a betegeknek, ?k is hozzájárulnak az egészségbiztosító megtakarításához. Ám az ígéret beváltása késik ? mondja az alelnök.

Az új egészségügyi miniszter májusban a gyógyszer-kiskereskedelem érdemi felülvizsgálatát ígérte a kamara közgy?lésén. Felvet?dött például, hogy a gyógyszerészek is pénzt kaphatnának a betegek biztosítotti jogviszonyának ellen?rzéséért, ennek a díja 25 forint lehetne. Alternatív megoldásként szóba jött az is, hogy a receptek kontrollálásáért vényenként 12 forintot kapnának. Ez az évi 150 millió vény beváltásával 1,5 milliárdos bevételt jelentene a patikáknak. Tárgyaltak az árrés rendszerének a megváltoztatásáról is. Ha a jelenlegi 850 forintban maximált árrést 1200-1300 forintra növelnék, további 2,2-2,5 milliárdhoz jutnának. A háromféle forrásból hétmilliárd jönne öszsze, ez pedig valamelyest stabilizálná a helyzetüket ? véli Hankó Zoltán.

 

A patikák romló állapotának gyors javítása érdekében a kamara tízpontos javaslatot tett a szakminiszter asztalára, s bár a szaktárca illetékes osztályával megkezdték azoknak a megtárgyalását, érdemi elmozdulás nem történt. A javaslatcsomagban azzal az indokkal kérték a patikaalapítás megszigorítását, hogy egy év alatt 260-nal, 2300-ra b?vült a gyógyszertárak száma, ám a patikai árréstömeg tízmilliárd forinttal csökkent, miközben a rezsiköltség n?tt. Az árréstömeg apadásának a gyógyszerfogyasztás visszaesése és az olcsóbb készítményekre való áttérés az oka. Javasolták azt is, kapja vissza a gyógyszerész a szakmai felel?sség jogát a patika m?ködtetésében, s hogy korlátozzák a tulajdonosok jogkörét. Arra is figyelmeztetett a kamara: ha nem törlik a gyógyszertörvényb?l a patikaalapítás teljes liberalizálására vonatkozó paragrafust, úgy 2010-t?l az állam elveszti a gyógyszerellátásba való beleszólási lehet?séget.

A patikusok rossz néven vették, hogy az ágazat kétéves programtervezetéb?l kimaradtak. Pedig az egészségügy vezet?inek számolniuk kell a gyógyszerész- és az asszisztenshiánnyal, a patikák pénzügyi megingásával. A kamara az érdemi tárgyalások érdekében háttéranyagokat készített és adott át a tárcának, ennek azonban eddig nincs semmiféle következménye. Így kénytelenek lesznek olyan eszközökhöz folyamodni az ötezres gyógyszerész-társadalom érdekében, amellyel eddig az MGYK jelenlegi vezet?i nem éltek ? tette hozzá az alelnök.

 

Azt mondja az Egészségügyi Minisztérium

Forrás: VG-gy?jtés

 

A liberalizáció esetleges módosításáról

Megfontolandó, hogy az újonnan nyitó gyógyszertár minden esetben a szükségleteknek megfelel?, valós többletszolgáltatást nyújtson a betegeknek. Az esetleges módosításnak arra kell irányulnia, hogy segítse a betegek, a biztosítottak térben és id?ben való egyenl?bb hozzáférését. Ott nyíljanak gyógyszertárak, ahol hiány van bel?lük.

A jogviszony-ellen?rzésr?l

Tekintettel arra, hogy a gyógyszertárakat nem a gyógyintézményekhez hasonlóan finanszírozza a biztosító, hanem az általuk forgalmazott orvosságok árához járó támogatást juttatja el számukra, a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehet?vé, hogy a jogviszony-ellen?rzést külön díjazzák. Ehhez törvényi szint? szabályozás szükséges.

Az olcsóbb orvosságok helyettesítésének díjazásáról

A drágább gyógyszerek olcsóbbal való helyettesítéséért nyújtandó ellentételezés forrásához törvényi felhatalmazás szükséges. Erre leghamarabb ?sszel, a jöv? évi költségvetési törvény keretében lehet módot találni. Továbbra is fontos, hogy a gyógyszerészek is támogassák az egészségbiztosító takarékosságra ösztönz? generikus programját.