Közlemény


(kullancs-encephalitis elleni vakcina)

A kullancs encephalitis elleni véd?oltás hiánya rámutat arra, hogy a gyógyszerellátás liberalizálása során az ellátásbiztonság elvét sem tekintették hangsúlyosnak és a gyógyszerforgalmazás jelenlegi szabályozása nem garantálja a biztonságos és folyamatos gyógyszerellátást. A fellép? ellátási problémák megoldását a gyógyszerpiaci szerepl?k piaci megfontolások figyelem bevételével kezelik. A Magyar Gyógyszerészi Kamara a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítására irányuló kezdeményezése során az ellátásbiztonság érvényesülését fokozottan képviseli.