Levél Dr. Székely Tamásnak


A gyógyszertárakban történő egészségbiztosítási jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatban

Egészségügyi Minisztérium Iktatószám: 926/2008.
Dr. Székely Tamás
miniszter

Budapest
Arany János u. 6-8.1
1
051

Tisztelt Miniszter Úr!

A gyógyszertárakban történő egészségbiztosítási jogviszony  ellenőrzéssel kapcsolatban több ízben, szóban és írásban is jeleztük, hogy álláspontunk szerint a szankcionálás és a finanszírozás ezen a téren diszkriminatív. Kifejtettük, hogy kizárólag az el nem végzett ellenőrzés szankcionálását tartjuk jogosnak, minden egyéb eset, amikor az ellenőrzés az informatikai rendszerek hibájából nem valósul meg, nem róható fel mulasztásként a gyógyszertár számára. Ennek ellenére áprilistól számos gyógyszertártól vontak le jelentős összegű támogatást. Napjainkra több egyeztetés után, az OEP informatikai osztálya és gyógyszertári rendszergazdák hathatós közreműködésével, jelentős ráfordítással sikerült csökkenteni az informatikai jellegű hibákat. Kifejtettük, hogy a szankcióként alkalmazott levonás alapját – álláspontunk szerint diszkriminatív módon – a gyógyszer támogatási összege adja. Ebből történik a levonás annak ellenére, hogy a támogatás összege a beteg gyógyszerköltségének a része, amit az OEP a gyógyszer kiadójának folyósít. Ez az összeg nem az egészségügyi szolgáltató munkájának ellenértéke, ami a gyógyszertárak esetében a kiadott gyógyszer árrésében található, így jogosan ez képezheti a levonás alapját. Ezzel az álláspontunkkal egyezett az Ön véleménye is, hiszen a kamara küldöttközgyűlésén az alábbiakat mondta: „Nonszensznek tartom és kezdeményezni fogom a jogszabály olyan módosítását, amely nem a gyógyszer árának 10 százalékos visszavonását jelenti egy jogviszony-ellenőrzés elmaradása esetén, hanem az árréstömeg 10 százalékát.”

A július 31-én kihirdetett 193/2008. számú Kormányrendelet szerint a szankcionálás alapja a gyógyszer támogatási összege maradt. A 8.500,- forintos támogatási összeg alatti gyógyszerek esetében marad a régi szabályozás, az ennél magasabb támogatású gyógyszereknél a levonás 850,- forint. Ez azt jelenti, hogy a drágább gyógyszerek esetében a levonás összege egyenlő az adott gyógyszer árrésével. Ebbe a körbe a kiadott gyógyszerek 9%-a tartozik dobozban és 15%-a támogatásban számolva.

Tisztelt Miniszter Úr!

A rendelet a maximalizált összegű levonással megszüntette a magasabb árú gyógyszerek esetében a gyógyszertár méltatlan szankcionálásából eredő súlyosabb gazdasági károkozás lehetőségét. Ugyanakkor sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a korábban Ön által is elismert elvi problémát nem oldotta meg. Nem történt előrelépés a jogviszony ellenőrzés finanszírozásában sem. Folytatódik az illetékes tárcák közti terméketlen vita a finanszírozás forrásáról és jogcíméről. Kifejezetten sajnálatos azonban és megdöbbenve állapítjuk meg, hogy nem volt érdemi egyeztetés és a rendelettervezet véleményezésére nem adtak lehetőséget. Ezzel az Ön másik kijelentése sem teljesült, mely szerint: „nem a szakma ellenében, hanem a szakmával közösen kidolgozott javaslatokat szeretnék csak a jogszabály-alkotásba bevonni”.

Mindezek alapján sürgős személyes találkozásra és egyeztetésre kérek lehetőséget a megnyitott és megnyitásra szánt témákban, így kiemelten a jogviszony-ellenőrzés díjazása, az árrés 2008 őszi korrekciója és a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítása ügyében.

Budapest, 2008. augusztus 5.

Tisztelettel
Horváth Tamás
Magyar Gyógyszerészi Kamara
elnök