MGYK Közleménye


A Magyar Gyógyszerészi Kamara sajnálattal értesült ismételten arról, hogy piacokon, ellen?rizetlen körülmények között, bizonytalan eredet? gyógyszereket árusítanak.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara sajnálattal értesült ismételten arról, hogy piacokon, ellen?rizetlen körülmények között, bizonytalan eredet? gyógyszereket árusítanak. A Kamara meger?síti korábban már kifejtett álláspontját, mely szerint társadalmi érdek a gyógyszerbiztonság érvényesítése, amely megköveteli, hogy gyógyszerek értékesítésére csak kontrollált körülmények között, gyógyszertárakban, gyógyszerészi felügyelettel kerülhessen sor.A Kamara kéri az illetékes hatóságokat a betegek egészségét súlyosan kockáztató gyakorlat felszámolására, és ebben ismételten felajánlja támogató együttm?ködését. Betegeink figyelmét pedig felhívjuk arra, hogy gyógyszerek piacokon történ? vásárlása súlyos kockázatokat hordoz, mert komoly a veszélye rossz min?ség? és hamisított gyógyszerek vásárlásának, az orvosi és gyógyszerészi felügyeletet nélkülöz? gyógyszerfogyasztás pedig a fennálló betegségek súlyosbodását okozza.