Mi lesz veled, patikaügyelet? - szegedma.hu, május 5.


Már évek óta felel?tlen kísérletezés folyik az éjszakai patikaügyelet ellátásának biztosítása ügyében - mondta el kedden Péter Szilveszter, a szegedi egészségügyi bizottság fideszes tagja.

Már évek óta felel?tlen kísérletezés folyik az éjszakai patikaügyelet ellátásának biztosítása ügyében - mondta el kedden Péter Szilveszter, a szegedi egészségügyi bizottság fideszes tagja, aki szerint a bizonytalan állapot kialakulásának oka a rossz patikaliberalizációs jogszabály sematikus alkalmazása, a kamara véleményének lesöprése és az önkormányzat felel?sségvállalásának hiánya. A Fidesz-frakció a márciusi véleményét fenntartva ismét javasolja, hogy a város írjon ki pályázatot az éjszakai ügyelet ellátására.

A pályázat keretében a város támogatná - becslések szerint közel 6-7 millió forinttal - azt a megfelel? gyógyszerkészlettel rendelkez?, a városközpontban, orvosi ügyelet közelében fekv?, komoly szakembergárdával rendelkez? gyógyszertárat, amely a legkedvez?bb ajánlatot nyújtja be. Mindenképpen változtatni kell a jelenlegi rendszeren, hiszen lassan már évek óta helyben járás folyik az ügyelet kérdésében. Korábban a 12 patika bevonásával folyó tárgyalások a Plázában m?köd? gyógyszertár jelentkezésével rendez?dött ideiglenesen, de ez a drogéria most visszaadná az ügyeletet. Az ÁNTSZ most 23 patikát jelölt ki megoldásként heti váltásban. Péter Szilveszter szerint - aki maga is gyógyszertárat üzemeltet - ezt az ügyeleti rendszert a lakosság nem tudja majd követni. A politikus szerint a megoldás kulcsa az önkormányzat kezében van. A pályázat kiírásával, pénzügyi támogatással megoldódna a helyzet (a fogászati ügyeletre a város közel 7 millió forintot költ, plusz a szakszemélyzet költségeit is állja). Az ellenzéki frakció azt javasolja, hogy el?ször is a jogszabályt alkalmazó ÁNTSZ, a szakmát képvisel? kamara és a lakosság ellátásért felel?s önkormányzat között mihamarabb kezd?djenek egyeztet? tárgyalások, ugyanis jelenleg az egymásnak ellentmondó határozatok, az eltér? vélemények a legf?bb gátjai az éjszakai patikaügyelet megnyugtató rendez?désének.