Mindenkinek jár az orvosi ellátás - Népszabadság


Az ombudsman felkérésére az egészségbiztosító körlevélben szólította fel az intézményeket, hogy települési lakcímkártyával is lássák el a hajléktalanokat. Az állampolgári jogok biztosának jelentése nyomán az OEP változtat az eddigi gyakorlaton, és a csak településnevet feltüntet? lakcímkártyát is elfogadja a hajléktalanstátus igazolására.

Kun J. Viktória

Ez azt jelenti, hogy a hajléktalan kétséget kizáróan jogosulttá válik az egészségügyi ellátásra - hozta nyilvánosságra tegnapi közleményét az ombudsmani hivatal. Szabó Máté tudomására jutott ugyanis: ha a hajléktalan orvoshoz fordul, vagy gyógyszert váltana ki, jó esetben csak figyelmeztetik, hogy rendezetlen a jogviszonya rosszabb esetben megtörténhet, hogy nem kap kezelést. A biztos szerint a jogszabályi háttér rendezetlen. A tb-jogszabály kimondja ugyanis, hogy a hajléktalan jogosult az egészségügyi ellátásra. Ugyanakkor az OEP nem fogadja el a pusztán csak a településhez tartozást igazoló lakcímkártyát a hajléktalanság igazolásaként. Az OEP körlevélben értesített minden szolgáltatót, hogy a jogszabálymódosításig is ellátásra jogosult, aki a hajléktalanságát lakcímkártyával igazolja. A háziorvosok és a sürg?sségi ellátásban részt vev?k azt mondják, erkölcsileg számukra eddig sem volt kérdés: aki egészségügyi ellátást kér, az kap, jogviszonytól függetlenül. Dr. Komáromi Zoltán,a háziorvosok országos szakfelügyel?je szerint az orvosnak nem dolga megítélni, legfeljebb ellen?rizni a segítségkér? jogviszonyát. Egyetlen feladata: jól adminisztrálni és ellátni azt, aki segítséget kér. Ha egy-egy ellátásért, mondjuk bármilyen hiányosság miatt, nem kapja meg a praxis a 600 forintot, abba biztosan senki sem omlik pénzügyileg össze. Dr. Zacher Gábor, a Péterfy Sándor utcai kórház toxikológiai osztályának vezet?je szerint fel sem merülhet ilyen kérdés, amikor valaki bajban van. A f?orvos szerint legfeljebb azon hajléktalanok ellátásának a költségeit nem rendezi a biztosító, akiknek még a neve sem derül ki. A gyógyszertárban a hajléktalanokat is úgy kell ellátni, mintha jogviszonnyal rendelkeznének: a gyógyszert ki kell adni s jelezni a beteg és a hatóság felé is, hogy jogviszonya rendezetlen. Dr. Horváth Tamás,a gyógyszerészkamara elnöke szerint a patikus csak akkor nem tudja kiadni a patikaszert, ha a vev? nem tud fizetni. Léteznek azonban segít? szervezetek, akik gondoskodnak a rászorulók gyógyszerellátásáról is.