Miniszimpózium - (Gyógyszergazdaságossági tv)


A Magyar Gyógyszerészi Kamara parlamenti pártok szakpolitikusainak a részvételével 2008. augusztus 29-én miniszimpóziumot szervezett, melynek helyszíne a kamara Hivatala volt.

A miniszimpóziumon jelen voltak az MSZP, a FIDESZ, az MDF és a KDNP vezet? egészségpolitikusai és a szaktárca képvisel?je. A megbeszélésre a társszervezetek (MGYT, MOSZ, Nagykeresked?k Országos Szövetsége) vezet?i is meghívást kaptak. A fórumon négy vitaindító el?adás hangzott el, melyben bemutatásra kerültek a gyógyszerellátás makrogazdasági paraméterei, a gyógyszertárak gazdálkodásának feltételei, a gyógyszerforgalom jellemz? adatai és a gyógyszerpiaci szerepl?k helyzete, valamint a patikák számában, m?ködési jellemz?iben, tulajdonosi körében a gyógyszer-gazdaságossági törvény bevezetése óta bekövetkezett változások. A fórum alkalmat adott arra, hogy a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosítására irányuló, valamint a többi, folyamatban lév? szakmai kezdeményezésr?l érdemi tájékoztató hangozzék el. A vitaindítókat követ?en a szakmai érdekvédelmi szervezetek jelenlév? vezet?i és az egészségpolitikusok között nyílt, konstruktív megbeszélés folyt a jelenlegi válságos helyzet kezelésér?l.