PM egyeztetést követ?en


Tájékoztató

Az augusztus 28-án a Pénzügyminisztériumban lefolytatott egyeztetést követ?en ma került sor az egészségügyi miniszter és az MGYK vezet?inek találkozójára. Az érintett témák: a gyógyszertárak m?köd?képességének javítása és a ?gyógyszer-gazdaságossági? törvény módosítása voltak. Az Egészségügyi Miniszter az ágazat problémáit, a kamara által felvetett kérések indokoltságát elismeri. Jövedelmez?ség javító technikák kidolgozása területén különösen számít a kamara szakmai együttm?ködésére.

A kamara vezet?i jelezték a jogalkotás felgyorsításának szükségességét, melyet az ágazat gyorsan romló helyzete és az ennek nyomán fokozódó kilátástalanság egyaránt indokol.

A forrásbevonás és a törvénymódosítás felgyorsítása érdekében a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke a kancellária miniszternél találkozót kezdeményezett.

A jelen helyzetben szükséges teend?ket csütörtökön a megyei elnökökkel kib?vített soron kívüli elnökségi ülés tárgyalja meg.