Szakállamtitkári egyeztetés


Az el?zetes egyeztetésnek megfelel?en július 8-án került sor, dr. Medgyaszai Melinda egészség politikai szakállamtitkár vezetésével a soron következ? id?szak gyógyszerészeti jogalkotási feladatainak feltérképezésére szolgáló megbeszélésre.

Az el?zetes egyeztetésnek megfelel?en július 8-án került sor, dr. Medgyaszai Melinda egészség politikai szakállamtitkár vezetésével a soron következ? id?szak gyógyszerészeti jogalkotási feladatainak feltérképezésére szolgáló megbeszélésre.

A kamara vezet?i tájékoztatást adtak a korábbi minisztériumi vezet?kkel folytatott egyeztetésekr?l, így többek között a gyógyszer-gazdaságossági és a kamarai törvény módosítását célzó kezdeményezésekr?l, a gyógyszertárak jövedelmez?ségét biztosító javaslatokról, a jogviszony-ellen?rzésekkel kapcsolatos kérdésekr?l, a gyógyszerészi gondozás részletes szabályozásáról, a gyógyszertári ügyelet szabályozási problémáiról és a magisztrális díjról. A megbeszélés résztvev?i egyetértettek abban, hogy a felvetett kérdésekben intézkedések indokoltak. Az egyes kérdésekr?l és a tervezett intézkedések ütemezésér?l  várhatóan két héten belül születik döntés.

Megkezd?dik a gyógyszer-gazdaságossági   és kamarai törvény módosításával, a fix árrés-sáv módosításával, az árrés-rendszer korrekciójával, a jogviszony ellen?rzés szabályozásával és díjazásával összefügg? kérdésekben a jogalkotást el?készít? munka. Ezekben a kérdésekben kormányzati szint? befogadást követ?en, legkorábban az ?szi hónapokban várható intézkedés.