Templomot gyógyszertárért: siker vagy bukás a patikaliberalizáció? - penzcentrum.hu, február 19.


A Gazdasági Versenyhivatal elégedett a gyógyszertárak m?ködésével, a szakmai kamara képvisel?je viszont azonnali lépéseket sürgetett, mert szerinte nincsenek biztonságban a betegek.

Több tucat etikai és szakmai szabályt sért? jelenséget sorolt Horváth Tamás, a Magyar Gyógyszerész Kamara (MKGY) elnöke szerdán a parlamenti szakbizottságban, amelyek szerinte a két évvel ezel?tt bevezetett gyógyszerpiaci liberalizáció felülvizsgálatát indokolhatják.

Hódmez?vásárhelyen például maga a polgármester kérte az orvosokat, hogy a betegeiket a városi kórház gyógyszertárába küldjék a receptekkel. Emiatt tönkremehet a város többi patikája. Vácon ugyanakkor az önkormányzat támogatta a négy orvosi rendel?vel rendelkez? egészségház építését, ahol a befektet? egy 300 hív?t befogadó templom-kápolna létesítését azzal a feltétellel vállalta, ha az új szakrendel?ben patikát létesíthet. Megkapta.

Horváth Tamás szerint a betegbiztonságot is veszélyezteti, hogy bárki szervezhet tanfolyamot a gyógyszertári szakasszisztensek pótlására. Hasonlóan veszélyes az a jelenség is, hogy több újonnan nyílt gyógyszertár heti hatnapos, átlagban 12 órás nyitva tartás mellett egyetlen gyógyszerészt foglalkoztat, aki viszont nem tud mindig bent lenni. A távollétében egy szakasszisztens látja el a betegeket, rajta kívül csak keresked?k szolgálnak ki.

A Gazdasági Versenyhivatal irodavezet?je és a szaktárca képvisel?je viszont nem látta aggasztónak a helyzetet: a GVH képvisel?je, Torjákné Amberger Teréz közölte: a gyógyszertári ellátás a verseny körülményei között sem d?lt össze, folyamatosan nyílnak az új patikák, a 87 megsz?nt nem ad okot aggodalomra. A lakosság hozzáférése az orvosságokhoz javult. A kamarai elnök által említett anomáliák szerinte korábban is el?fordultak, viszszaszorításukra a szakhatósági ellen?rzés elegend?.

A pénzügyi tárca tervei szerint 30 milliárd forintot vonnak ki az Egészségbiztosítási Alapból a válságkárok menedzselésére. Információk szerint az összeget részben a gyógyszertámogatásokra és a gyógyító ellátásokra költhet? keretb?l vennék el, de arról még nincs döntés, hogy milyen arányban osztozna a két kassza az elvonáson. Szakért?k óva intenek az egészségügyi közkiadások további mérséklését?l.

Az elmúlt két évben a nemzeti összjövedelem 0,8 százalékát vették ki az ágazatból, ez csak a gyógyszerkasszát 100-150 milliárd forinttal érintette. A további elvonással már a betegek érdekei sérülnének.