Tíz orvosból négy olvassa rendszeresen a gyógyszerhirdetéseket


A hazai orvosok kis része tölt id?t azzal, hogy elolvassa a szakmai lapokban megjelen? hirdetések tartalmát, és konkrét gyógyszerhirdetést is csak kevesen tudnak felidézni - derül ki a WEBBeteg és a Szinapszis Kft. legfrissebb felméréséb?l.

A kutatásról

A Szinapszis Kft. minden évben vizsgálja a hazai orvosok szaklapolvasási és internet-használati szokásait országosan reprezentatív mintán. A legfrissebb kutatás 2008 szeptemberében készült, 1400 orvos (köztük háziorvosok és 20 szakorvoscsoport) megkérdezésével.

A megkérdezett doktorok 38 százaléka olvassa el rendszeresen a szakmai anyagokban megjelen? gyógyszerreklámokat, minden második orvos pedig csak átfutja azok tartalmát. 7 százalékuk észreveszi ugyan ?ket, de nem tölt id?t tanulmányozásukkal, míg 5 százalékuk azonnal átlapozza az ilyen újságoldalakat.

Élen a gyermekorvosok

Orvosi szakok szerint bontás alapján a hirdetések olvasottságában a gyermekorvosok vezetnek, esetükben közel 60 százalék a rendszeres olvasók tábora. Hasonlóan magas (50 százalék feletti) ez az arány a b?rgyógyászok és reumatológusok körében is, míg legkevésbé a radiológusok és urológusok foglalkoznak a promóciós anyagokkal. Az alapellátásban dolgozó háziorvosok értékei az átlag körül alakultak.

Életkor alapján jelent?s különbségek nincsenek, az azonban jól látható, hogy a kor emelkedésével fokozatosan n? a szaklapok hirdetésit olvasók aránya. Nem meglep? módon összefüggés mutatkozik a reklámok olvasottsága és a szaklapolvasásra fordított id? között is: az utóbbi emelkedésével n? a gyógyszerreklámokat rendszeresen olvasók tábora.

Egyre kevesebben olvassák a hirdetéseket

A korábbi évek eredményeivel összevetve megállapítható, hogy a hirdetések olvasottsága évr?l évre csökken. Míg a rendszeres olvasók aránya 2006-ban 48 százaléka volt, addig két évvel kés?bb ez az arány több mint 10 százalékkal alacsonyabb értéket mutat.

Konkrét hirdetésre az orvosok 62 százaléka egyáltalán nem emlékezett, és ez az arány 2007-ben is hasonló volt (64 százalék).

Arra a kérdésre, hogy "Ön melyik konkrét készítmény hirdetésére emlékszik?", összesen 293 gyógyszer neve hangzott el, ebb?l azonban csak 13 olyan készítmény volt, amelyek említési aránya 1 százaléknál magasabb, és a legtöbbek által említett termék említési aránya is mindössze 3 százalék.

Az internet okolható

A fenti kérdést a kutatás vizsgálta abban a tekintetben is, hogy milyen az orvosok gyógyszerhirdetések olvasásával kapcsolatos beállítódása. Ebben a tekintetben megállapítható, hogy bár a reklámok rendszeres olvasói körében némileg alacsonyabb, 54 százalék a készítményt említeni nem tudók aránya, ez az érték önmagában véve nagyon magas, ha azt vesszük, hogy a hirdetések lelkes olvasóiról beszélünk.

A szakmai lapokban megjelen? hirdetések ilyen alacsony mérték? és folyamatosan csökken? olvasottsága a piackutató cég szerint els?sorban az orvosi szaklapokra szánt id? csökkenésével és az internet térnyerésével magyarázható.