Ügyeletek recept nélkül - Békés Megyei Hírlap, január 28.


A kistelepülések gyógyszertári ügyelete nem sokat hoz a patikusok konyhájára Dél-Békésben. Ez jellemz? országszerte. Ám a lakosság nem maradhat gyógyszer nélkül sem hétvégén, sem ünnepnapokon.

A dél-békési kistérség kunágotai orvosi ügyeletéhez 2006-tól 11 település tartozott, majd Battonya és Kevermes is csatlakozott. Felmerült az igény, hogy az újonnan csatlakozó települések gyógyszertárai is kapcsolódjanak be az ügyeleti rendszerbe. Err?l tavaly ?sszel az érintett települések vezet?i, gyógyszerészei és háziorvosai részvételével egyeztetést tartottak. Az ügyeleti rend megváltoztatását az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete Gyógyszerügyi Igazgatási Osztálya is jóváhagyta. Az azóta eltelt id?szak tapasztalatai miatt kereste lapunkkal a kapcsolatot Czirok Gyula kevermesi gyógyszerész.

-Az eddig rám es? két ügyeleti hétvégén egyetlen recepttel sem csengettek be - mutatta számítógépén a forgalmat. - Vény nélküli készítményb?l is mindössze egy vitamint és egy ken?csöt adtam el, melyek nem az ügyelet profilját képezik. Czirok Gyula szerint a forgalom hiányában szerepet játszik a rossz tömegközlekedés is. Nehéz megközelíteni az ügyeletben lév? patikákat. - Ilyen forgalom mellett héthetente sem éri meg szombaton és vasárnap napi két órát üldögélni a gyógyszertárban. Az érintett patikusok közül többekkel beszéltem, mindannyian erre panaszkodnak. Megértem, hogy a településvezet?k szorgalmazzák, hogy legyen gyógyszertári ügyelet, de ennek mi vagyunk az elszenved?i. Medgyesegyházán, amíg a településen m?ködött az orvosi ügyelet, Számel János tíz évig nonstop dolgozott a gyógyszertárban. - Jószerével el sem hagyhattam a település határát. Ha mégis, a helyettesít?met én fizettem. Számel János elmondta, borzasztóan nehéz id?szak volt, sokszor indokolatlanul vették igénybe az ügyeleti szolgáltatást. Volt, hogy fiatalok a diszkóból hazafelé menet foltbenzinért ébresztették fel, mert egyikük leöntötte a ruháját. - Ez az állapot akkor sz?nt meg, amikor az ügyelet Kunágotára került. Azóta is nyitva vagyok hétvégenként és ünnepnapokon, reggel és este egy-egy órát. Nem a forgalom miatt, a lakosság érdekében. Számel János úgy véli, vissza kellene hozni a rendszerváltozás el?ttr?l a jól m?köd? rendszert, melyet a patikusok felügyelnének. Akkor két gyógyszerládát állítottak össze az ügyeletes orvosoknak. Az egyik a rendel?ben, a másik a kocsiban volt. Így a felírt gyógyszert azonnal kézbe adták az orvosok, majd elszámoltak a gyógyszertárral. - Ez most is m?ködne. Törvénymódosítás kellene hozzá. Addig nincs más, a jelenlegi ügyeleti rendszert kell m?ködtetnünk.

Pápai Zoltán, Kunágota polgármestere hangsúlyozta, a településeknek érdekük, hogy a lakosság mindenkor hozzájusson a gyógyszerekhez, s ehhez szükség van az ügyeletekre. Az államnak kellene fizetni a patikusok ügyeletét -A KISTELEPÜLÉSEK számára rendkívül nagy teher a gyógyszertári ügyelet, valóban alig van forgalmuk - summázta Sándor Csaba, a Magyar Gyógyszerész Kamara titkára. A megoldás az lenne, ha az állam fizetné a patikusok ügyeletéi akárcsak az orvosokét. Ezt kamaránk már többször is kezdeményezte, de eredményt még nem sikerült elérnünk. Azt nem tartjuk jónak, hogy orvos adja ki a gyógyszert hiszen szakfeladat. Sándor Csaba szerint a gyógyszerládák jogosultságán el lehet gondolkodni, ám csakis a gyógyszerészek felügyeletével és a gyógyszertárakon keresztül.