Válságimmúnis szektor a gyógyszeripar - Napi Gazdaság


Nincs jele a fogyasztás visszaesésének Molnár Gergely

Nem valószín?, hogy a hazai gyógyszerfogyasztás visszaesik a válság miatt, de lehet, hogy egyes betegségek esetében a generikus szerek el?retörése felgyorsul - mondta a Napinak Rózsa Iván, a sanofi-aventis/Chinoin kommunikációs igazgatója. Mint mondta, a gyógyszeripar sokkal rezisztensebb és defenzívebb, mint például az autó- vagy az épít?ipar, ami következik abból is, hogy az iparágban a ciklusok nem években, inkább évtizedekben mérhet?ek. "Nem számítunk a betegek lemorzsolódására, esetleg a vény nélküli termékek egyes csoportjainál képzelhet? el csökkenés" - mondta. A kormány meghirdette a generikusprogramot: az orvosokat és patikusokat az innovatív, drágább termékek generikus szerekkel való helyettesítésére ösztönzik. Ez mindaddig üdvözlend? folyamat, amíg a két termékkör egyensúlyban van, és nem megy a betegek rovására. A hazai gyógyszerszektort a krízis inkább a gyógyszer-gazdaságossági törvény formájában érte utol, ami a nagyobb magyar cégek beruházásait fogta vissza. A tavaly év végén elfogadott k+f-könnyítés mértéke minimális, de hosszú ideje az els? jó irányba tett lépés. Ugyanakkor még nem motivál arra, hogy a kutatást érdemes legyen Magyarországra hozni - mondta Rózsa. De bizakodóak vagyunk, nem a válság az, amivel meg kell küzdenünk, hanem a kormánnyal kell folytassuk a párbeszédet.

A gyógyszeripar alapvet?en kevésbé érzékeny a válságra, mert a kereslet nem olyan ingadozó, mint például az FMCG-szektorban - mondta Beke Zsuzsa, a Richter pr-vezet?je. Egy súlyos recesszió is inkább csak az árakban okozhat kisebb süllyedést, de a fogyasztás volumene nem változik. A gyógyszeripar a magas készpénzállomány miatt pénzügyileg kedvez? helyzetben van, és leginkább akvizíciós lehet?ségeket keres a válság id?szakában. A Richter nem annyira cégek, mint inkább magas hozzáadott szellemi értékkel bíró termékek akvizícióját tartja vonzónak. Egy felvásárlásnál ugyanakkor az alacsony ár nem olyan fontos szempont, mint a megfelel? szinergia, vagyis a célpontnak illeszkednie kell a vállalat profiljába - mondta Beke.

A válság elhúzódásával elképzelhet?ek helyi pénzügyi krízisek, ezért kulcskérdés a kintlev?ségek megfelel? kezelése. A gyógyszeripar nem élvez teljes védettséget, mert egy válság rendezetlen helyzetet jelent és annak mindig vannak veszteségei - vélekedett Marosffy László, az Egis gazdasági vezérigazgató-helyettese. Szerinte az Egist els? körben azért nem érinti a krízis, mert nem jövedelemrugalmas a fogyasztás, illetve az nem kapcsolódik fogyasztói hitelekhez - tette hozzá. Ugyanakkor áttételesen érinti a céget a válság, hiszen a két legnagyobb vev? a nagykeresked?i hálózat és az állam. A nagykeresked?k hitelköltségei megn?nek, amit igyekeznek megosztani a partnerekkel. A kormány pedig, ahogy a válság elhárításán dolgozik, a pénzét elkölti, aztán ott spórol, ahol tud, például az egészségügyön. Ezért aztán a gyógyszeripart is érintheti a válság, de kétségkívül nem olyan mértékben, mint egyes iparágakat. Ha úgy vesszük, jó oldala is van a mostani helyzetnek - a csökken? infláció, az alacsonyabb beszerzési költségek. Az emberek igényei is mérsékeltebbek: az Egisnél 3-5 százalékos bérajánlás született, de válság nélkül 5-7 százalékos bérfejlesztés is lehetett volna.

A nagykereskedelmi kiszállítások alapján nem lehet azt mondani, hogy a válságnak kitapintható hatása lenne a forgalomra - mondta Feller Antal, a Hungaropharma kereskedelmi és marketing-vezérigazgatóhelyettese. Sem múlt év végén, sem 2009 els? két hetében nem látni csökkenést. Kett?s hatás nehezedhet a fogyasztókra: egyrészt gazdasági, vagyis a vásárlóer? csökkenése, másrészt a munkaképesség megtartása, vagyis az egészség. Az egészségtudatosság meger?södésével párhuzamosan én azt várom, hogy több vitamint és ehhez hasonló, egészségmeg?rzéshez szükséges szert fogyasztanak majd a vev?k - mondta Feller. Sok múlik a civil szervezeteken, hogy folytatódjon az elmúlt id?szakban megfigyelhet? folyamat, az egyéni felel?sség felismerése az egészségmeg?rzésben. Kérdés, hogy milyen mélységeket ér el a válság. A legrosszabb szcenárió azzal számol, hogy a fogyasztók nem tudják megfizetni az ehhez szükséges szereket - ennek bekövetkezése esetén a szektor komoly kihívásokkal nézhet szembe.