Vírusölés - Népszabadság 2009. január 24.


Brezanóczy Ferenc, Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezetének alelnöke válaszolt, egy a Népszabadságban megjelent olvasói levélre

Az "egykevírus" máris m?ködésbe lép, amint kett? vagy több kiszerelési egységre szóló receptjét szeretné kiváltani a patikában. A gyógyszerész szomorúan közli: sajnos csak egy doboz van bel?le - írja Rózsa Edit a január 7-i olvasói oldalon, a Vírus a patikákban cím? írásában. A levélírónak abban igaza van, hogy ma Magyarországon már nemcsak a vidéki kis forgalmú gyógyszertárak, hanem a megyeszékhelyeken, s?t a f?városban m?köd? patikák sem tudnak megfelel? mennyiséget készletezni minden egyes gyógyszerb?l. Jelenleg több mint ötezer gyógyszer és hatezer egyéb készítmény van forgalomban, s ha minden gyógyszerb?l csak egy dobozzal tartana raktáron a patikus, akkor annak készletértéke jóval meghaladná a 100 millió forintot. Ráadásul a forgalom több mint 10 százaléka egy százalék alatti árréssel realizálható, ami azt jelenti, hogy ezeken a patikáknak veszteségük van, nemhogy hasznuk. Többnyire nagyon drága készítményekr?l van szó, amelyeket a gyógyszerész általában csak konkrét megrendelés esetén tud beszerezni. Remélem, egyetlen patikára sem igaz az a gondolatmenet, hogy a gyógyszerész nem mond igazat, és akkor sem ad egyszerre több dobozzal, ha megtehetné, azért, hogy a következ? betegnek is adhasson egyet, visszacsábítva ?t is a második dobozért. A patikusnak elemi, szakmai és gazdasági érdeke, hogy kiszolgálja a beteget, ezt ma már nemcsak hivatásbeli elkötelezettségb?l teszi, hanem azért is, hogy meg?rizze a m?köd?képességét. Az elmúlt két esztend?ben közel 13 milliárd forint árrésveszteséget könyvelhettünk el a tb által támogatott gyógyszerkörben, és a jelenlegi 2300 közforgalmú gyógyszertár közül legalább 700 veszteséggel zárt 2008-ban. Egyetértek Rózsa Edittel, miszerint "egészségügyi reform"-nak, a gyógyszertári és forgalmazási liberalizációnak valóban vannak káros hatásai, amik már a nagyobb városokat sem kímélik. Csak remélni tudjuk, hogy ennek a vírusnak a szaporodása megállítható. Bízom benne, hogy a jöv?ben etikus gyógyszerészi magatartással találkozik, amennyiben nem, kérem, forduljon bizalommal a Magyar Gyógyszerészi Kamarához vagy az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálathoz.