A Békéshelp Kht közleménye


A Békéshelp Kht. megütközéssel értesült, hogy több közforgalmú gyógyszertárral megkötött Plazma tv projekt szolgáltatási szerz?dést a Med-CFS Kft. egyoldalú nyilatkozattal mondta fel.

A Med-CFS felmondásából megállapítható, hogy sem a Békéshelp Kht. sem pedig az érintett Gyógyszertár szerz?désszeg? magatartást nem követett el. A szerz?dések felmondásának indoka a gyógyszerpiaci jogi szabályozás - Med-CFS álláspontja szerint- negatív irányú megváltozása.

Tekintettel arra, hogy a BHP álláspontja szerint a Gyógyszerpiaci jogi szabályozás hátrányos megváltozása és a gyógyszertárak részére járó szerz?déses bérleti díj fizetése között közvetlen okozati összefüggés nem állapítható meg, így a felmondásban foglalt indok sem tekinthet? jogszer?nek. A Med-CFS Kft., mint szolgáltató a szolgáltatási szerz?désekben foglalt kötelezettségeinek továbbra is köteles eleget tenni.

Felhívjuk az érintett gyógyszertárak figyelmét, hogy amennyiben a Med-CFS Kft-vel szemben elmaradt bérleti díj vonatkozásában követelése van, úgy élhet a Ptk. alapján törvényes zálogjogával, továbbá az odatelepített eszközök visszatartásához is joga van.

A Békéshelp Kht. kijelenti, hogy a gyógyszertárakkal megkötött háromoldalú szerz?désmódosításnak igénye nem a BHP Kht. érdekkörében felmerül? körülmények miatt vált szükségessé. A Békéshelp Kht. minden törvényes eszközt megtesz és a jöv?ben is meg fog tenni, hogy a Med-CFS Kft-t a szerz?désszer? magatartásra kényszerítse, és a jelenleg kialakult helyzet miel?bb megoldódjon.