A kamara elnökének kétperces hozzászólása az országgy?lés egészségügyi bizottsága ülésén 2008. április 2-án


Tisztelt Képvisel? Hölgyek, Képvisel? Urak ! Önök 2007. októberében figyelemreméltó körültekintésel hat hónapra elhalasztották a gyógyszergazdaságossági törvény értékelését. Tették ezt az akkori minisztériumi jelentés egyoldalú volta miatt, és mert felel?sséget éreznek a gyógyszerellátó rendszer m?ködéséért.

Mi történt az azóta eltelt fél évben?

Ma már rendelkezünk az egész 2007. évre vonatkozó adatokkal és a gyógyszerforgalmazás, a gyógyszertárak helyzete egyértelm? képet mutat. A tendenciák jobban követhet?k. Látható, hogy 2007. I. negyedéve minden szempontból eltér a többit?l. Látható, hogy 2007. IV. negyedéve és 2008. I. negyedéve adatai gyorsuló ütem? változást mutatnak az új patikák száma, elhelyezkedése és a tulajdonosi viszonyok tekintetében.

Körültekint? figyelmükre apellálva kérem, analitikusan vizsgálják, hogy teljesült-e a törvényalkotói szándék,

- amikor a létesül? gyógyszertárak nem a vidék ellátását javítják,

- amikor a gyógyszertárak m?ködési feltételeiben több mint 20 %-os pozícióromlás van,

- amikor a patikák közel fele üzemgazdasági értelemben veszteségessé vált, látens cs?dök és nyílt patikabezárások vannak,

- amikor az ellátás min?ségét és biztonságát veszélyeztet? folyamatok indultak be,

- amikor a városokban létesül? gyógyszertárakban er?södik a külföldi tulajdonosi dominancia,

- amikor a törvény pontatlanságai a kiegyensúlyozott m?ködést gátolják, gondolok itt a tájékoztató rendszer, a gyártói maximált árképzés és a szolidaritási díj megállapítása kérdésére,

és amikor a minisztériumi jelentés ma sem kiegyensúlyozott.

Az eltelt id?szakban a finomszabályozást igényl? pontok nyilvánvalóvá váltak és ezek a törvény nagyon rövid határidej? korrekcióját igénylik.

Illetékességi körünkbe tartozó kodifikált, szövegszer? javaslatainkat ágazati egyeztetés után hivatalból eljuttattuk a minisztériumba.

Kérjük a tisztelt Bizottságot, támogassák ezeket, és a jöv?ben is folyamatosan kövessék figyelemmel a gyógyszerforgalmazás és a patikák m?ködésének változásait.

A gyógyszergazdaságossági törvény módosításan túl az árrésrendszer azonnali kiigazítást kíván!

Köszönöm a figyelmüket.