Honlapköszönt?


Kedves Kollégan?k! Tisztelt Kolléga Urak! Tisztelt Honlaplátogatók! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm tagságunkat, a kamarai tagsággal nem rendelkez? gyógyszerészeket és a látogatókat a Magyar Gyógyszerészi Kamara új honlapján.

A honlapot hónapok óta tartó el?készületek után indítjuk el, bár a fejlesztésre sz?kös anyagi körülmények között szántuk rá magunkat. A döntést ugyanis több tényez? motiválta.

A régi honlap karbantartására, fejlesztésére ? forráskód hiányában ? a jelenlegi kamarai vezetésnek nem volt lehet?sége. Rendszeressé váltak a szerver leállásából fakadó üzemzavarok és alkalmatlanná vált a honlap arra is, hogy a Kamara vezet?ségének és Hivatalának elvárásait ki tudja szolgálni, illetve tagjaink igényeit képes legyen kielégíteni. Az új technikai lehet?ségek az eddiginél sokoldalúbb szolgáltatások nyújtására teremtenek lehet?séget. Bízom abban, hogy a honlap szerkeszt?i az új lehet?ségeket képesek lesznek a tagság tájékoztatására eredményesen alkalmazni.

Tagságunk jogosan kéri, hogy a tagdíjbefizetésekb?l fenntartott honlap szolgáltatásainak igénybe vétele során az eddiginél több el?nyt élvezhessenek a tagsági viszonyukat meg nem újító kollégáinkkal, illetve a honlapra látogató érdekl?d?kkel szemben. Másfel?l olyan információkat és szolgáltatásokat is igényeltek, amelyeket a régi honlapon már nem voltunk képesek nyújtani.

Az új honlap kialakítása során igyekeztünk mindazokat az értékeket átmenteni, melyek miatt kollégáink a honlapot megszerették. Az új honlap készítésével párhuzamosan kezdtük meg a Kamara információs rendszerének megújítását is. Ennek egyik els? eleme a hetenkénti Hírlevél elindítása, melyet minden olyan tagunknak eljuttatunk, akinek e-mail címével a Hivatal rendelkezik. A Hírlevél címlistájára felkerüléshez szükséges teend?kr?l honlapunkon tájékozódhatnak.

Kérek mindenkit, fogadja szeretettel megújított honlapunkat.

Üdvözlettel:

Horváth Tamás

elnök