Horváth Ágnes 20 pontja - Világgazdaság


Húsz pontban foglalta össze az egészségügyi reform két évének eredményeit Horváth Ágnes, az ágazat április 30-ával felmentett minisztere.

A társadalombiztosítás húsz éve tartó hiányának megsz?nését tette els? helyre ? ez a biztosítottak jogviszonyának ellen?rzésével és az így befolyt járuléktöbblettel magyarázható. Tavaly év eleje óta 700 ezerrel csökkent azoknak a száma, akiknél nem tisztázott, milyen jogon jár nekik az egészségügyi ellátás. Megvalósult az els? Gyurcsány-kormány idején kit?zött cél is: a jogosult, de fizetésre nem kötelezettek után (gyerekek, nyugdíjasok) az állami költségvetés fizeti az egészségbiztosítónak a 4350 forint biztosítási díjat.

Nagyra értékeli Horváth Ágnes azt is, hogy tavaly megsz?nt a gyógyszerkassza hiánya. Ez a gyógyszer-gazdaságossági törvény eredménye, amely megosztotta a kiadásokat a piaci szerepl?k (beteg, patika, gyártók, biztosító) között ? mondta. A gyártók tavaly 23 milliárd forint adót fizettek be a biztosítónak, s átlagosan 23 százalékkal mérsékl?dött a medicinák termel?i ára.

A gyógyszergyártók számítása szerint tb-támogatás csökkentése miatt átlagosan 14 százalékkal n?tt a betegek terhe. Vesztesnek érzik magukat a gyógyszerészek is. A 2040 gyógyszertár fele üzemgazdasági szempontból veszteséges, ennek oka a gyógyszertárakra kivetett szolidaritási adó és az, hogy a szabad gyógyszertár-alapítás miatt ? 207 új patika létesült ? csökkent az egy gyógyszertárra jutó árrés ? állítja a kamara.

A múlt évben negyedével csökkent az aktív kórházi ágyak száma, ez tette lehet?vé a járóbeteg-szakellátásban a betegforgalom növekedését ? sorolta a miniszter. Az új egészségügyi struktúra kialakítását 15,5 milliárd forinttal segítették, 13 ment?állomást építettek, és szétválasztották a mentési és a betegszállítási feladatokat. A várólisták nyilvánossá tétele és a betegeknek az ellátásukról kötelez?en nyújtandó elszámolás további lépés a valódi biztosítási rendszer kialakítása felé ? tette hozzá Horváth Ágnes.

 

 

 

Számvetés
Szufficites lett a tb-alap
Megsz?nt a gyógyszerkassza hiánya
Közel ezer orvosság ára csökkent
Létesült 207 új patika
Patikán kívül kapható 421 orvosság
Új ment?állomások alakultak
Reformétkezés lett a kórházakban
Nyilvánosak lettek a várólisták
Elszámolást kapnak a betegek


Két év a szakma szemszögéb?l

Székely Krisztina, Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének elnöke: ?A legnagyobb gondnak azt tartom, hogy az elmúlt két évben megsz?nt a párbeszéd az egészségügyi tárca és a szakmai szervezetek között, s ez min?ségi romlást okozott a jogalkotásban is. A gyógyszerárak negyedévenkénti változtatása kiszámíthatatlanná tette a gyógyszerpiac mozgását, nehéz helyzetbe kerültek a betegek és az orvosok, hiszen ha az olcsóbb szert választják, bizonytalanná válik a terápia hatása. Az árcsökkentések is végesek, az idei mérséklések a termékek 67 százalékánál nem érik el az öt százalékot. Azt remélem, az új miniszter hatályon kívül helyezteti a szakmailag, etikailag, egészség-gazdaságtani szempontból is hibás rendeletet, amely anyagilag büntetné az országos átlagnál nagyobb érték?, tb-kontóra gyógyszert felíró orvosokat.?

Varga Ferenc, A Magyar Kórházszövetség elnöke: ?Átgondolt, a szakmával is egyeztetett reformra van szükség, ám az elmúlt két évben nem vették figyelembe a véleményünket. Így a kórházi kapacitáscsökkentések nem a szükségleteknek és a területi ellátási kötelezettségnek megfelel?en alakultak. Helyes a kórházak munkájának nyilvánosságra hozatala, ám fontos lenne el?bb meghatározni, mi az orvosi m?hiba, ennek híján félelmet kelthetnek a lakosság körében. A kezelésekr?l adott elszámolások gyakran a kórházi szemeteskosarakban kötnek ki, ezért azt javasolta a szövetségünk: csak akkor állítsák azt ki, ha a beteg vagy a szolgáltató kéri. A finanszírozás ugyan javult, de nem kompenzálta az inflációt és az új munkarenddel járó kórházi kiadásokat, így tavaly ?szszel 64 milliárd volt az adósságállomány.?