Közeledik a határid?!


Változások a gyógyszertárak és a gyógyszerészek tevékenységének szakágazati besorolásában (a TEÁOR?03 helyett TEÁOR?08)

 

 

Az EU 1893/2006 EK rendelete alapján kiadott 16/2007-es IRM rend. szerint 2008. január 1-jét követ?en módosítani kell a gazdasági szervezetek eddigi szakágazati (TEÁOR?03 szerinti) kódszámát. A már m?köd? gazdasági szervezetek pontos átsorolása érdekében a KSH elkészítette az un fordítókulcsot és a TEÁOR?08 tartalmi meghatározását.

 

A cégnyilvántartásba már korábban bejegyzett azon tevékenységi köröket amelyek a fordítókulccsal automatikusan átfordíthatóak a megfelel? TEÁOR?08 besorolássá, a KSH elektronikus úton közli a cégbírósággal és a változás bejegyzésre automatikusan kerül sor. Azoknak a tevékenységi köröknek az esetében, amelyek a fordítókulccsal automatikusan nem sorolhatóak át a cégnek kell kérnie a cégbíróságon a cégjegyzékben vezetett egyéb adatai els? változásakor, de legkés?bb 2008. július 1-jéig.

A részletes tájékoztató >>