Látogatás Dr. Székely Tamás miniszternél


Dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter a mai napon fél kilenckor hivatalában fogadta a Magyar Gyógyszerészi Kamara delegációját. A kamarát Horváth Tamás elnök, Dr. Zalai Károly főtitkár és Dr. Torma Árpád szakértő képviselte.

A találkozón küldöttség gratulált Miniszter Úr hivatalbalépéséhez és munkájához sok sikert kívánt. A kamara elnöke meghívta Miniszter Urat a Magyar Gyógyszerészi Kamara május 17-i Küldöttközgyűlésére.

A kamara elnöke ismertette azokat a folyamatban levő ügyeket, amelyekkel kapcsolatban a gyógyszerésztársadalom a minisztérium állásfoglalását várja. Azonnal lépést igénylő ügyként jelölte meg a kamara által április 17-én beterjesztett, a generikus programot támogató árrésmódosító javaslatot, a gyógyszertári jogviszonyellenőrzés díjazását valamint a jogviszonyellenőrzés működési problémáit és az ellenőrzés elmulasztása esetén a szankcionálás számítási alapjának rendezését. Sürgős tennivalóként ismertette a gyógyszergazdaságossági törvény és a kamarai törvény káros következményeinek kezelését és rendezését,  a törvények kamara által javasolt módosításait, a gyógyszerészi gondozás és a gyógyszertári ügyelet jogszabályi rendezését és finanszírozásának kérdését, a gyógyszerész doktori cím adományozását és a magisztrális munkadíjak valorizációját.

Dr. Székely Tamás miniszter a meghívást elfogadta és közölte, hogy a felvetett témákkal és ügyekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttközgyűlésen ismerteti a kamara tagjai számára.