Növekv? külföldi tulajdon a magyar patikákban


Napi Gazdaság (Szigeti Ildikó) - Az elmúlt évben hozott intézkedések komoly feszültségeket generáltak a lakossági gyógyszerellátás rendszerében - állítja a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) alelnöke.

Hankó Zoltán szerint el?bb-utóbb bizonytalanná

válhat az ellátás, m?ködési zavarok léphetnek fel és a rendszer szétesése
sem kizárt. Mint mondta, az átlagos árrés alig 14 százalékos, míg ez az
érték 2006-ban Ausztriában mintegy 25, Németországban 24, Olaszországban 21,
Portugáliában 20 százalék volt. Csaknem hét éve annak, hogy bevezették a
3500 (ma 5000) forint feletti nettó nagykereskedelmi eladási árnál drágább
gyógyszerek esetén a fix dobozdíjat. Ez legfeljebb 850 forint lehet, ami a
drágább gyógyszereknél még a pénzügyi m?veletek (bankkártyahasználat, banki
átutalások) költségeit sem fedezi. A patikák azzal próbálják ebbéli
veszteségeiket csökkenteni, hogy a nagy érték? gyógyszerekb?l csak konkrét
igény esetén készleteznek.

A megszorító intézkedések közepette egyre több patika dönt úgy, hogy
valamilyen többletszolgáltatást is kínál. Több mint ötszáz gyógyszertár vett
részt abban a modellkísérletben, amelynek keretében például vérnyomás- és
vércukorszintméréssel egészítették ki a klasszikus patikai tevékenységet. A
tapasztalatok igen kedvez?ek voltak, a kezdeményezés révén - egyebek
mellett - számos esetben derült fény magas vérnyomásra vagy cukorbetegségre.
Hankó Zoltán nem titkolja, hogy a népegészségügyi célok mellett némi anyagi
érdek is vezérli a patikusokat. Ha ugyanis a gyógyszertárak szolgáltatásait
"befogadott egészségügyi szolgáltatásként" definiálja a szaktárca, mód lenne
az ellentételezésre is, amit - a gyógyszerészek szándékai alapján - a
központi büdzséb?l (például a népegészségügyi program forrásaiból)
finanszíroznának.

A piacnyitásról szólva az alelnök kiemelte: év végére 180 m?ködési engedélyt
adtak ki. Ez 9 százalékos növekedést jelent a liberalizáció el?tti
állapothoz képest. Az új patikák többnyire egy már régebben létrehozott vagy
új gyógyszertárlánchoz tartoznak. Tulajdonosaik között növekv? számban
vannak külföldiek. A hazai patikák m?ködtetése iránt osztrák, német,
ciprusi, holland és izlandi érdekl?dés van.

Lapunk úgy tudja, a kórház-üzemeltet?ként megismert HospInvest Zrt. is egyre
komolyabb részesedést kíván magának a patikapiacból. A társaságnál felvetésünkre azt mondták: tudomásuk van arról, hogy a náluk befektet?ként jelen lév? Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) elindított egy
komolyabb patikaüzemeltetési programot, ám a magyar piacot érint? terveikr?l
nincs információjuk.